კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და პირადი მონაცემები

 1. ვინ ვართ ჩვენ

  ჩვენ ვართ Flatfy OÜ (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, დაფუძნებული ესტონური კანონმდებლობის საფუძველზე, კომპანიის რეგისტრაციის კოდი 14147289)
 2. შესავალი

  ჩვენ ვართ მოწოდებული დავიცვათ თქვენი კონფედენციალურობა და ასევე თქვენი პირადი მონაცემები. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში მოხსენიებულია როგორც "კონფიდენციალურობის პოლიტიკა") განმარტავს, თუ როგორ და რა მიზნებისათვის ვიყენებთ თქვენს შესახებ შეგროვებულ ინფორმაციას (შემდგომში მოხსენიებულია როგორც "პირადი მონაცემები"). გთხოვთ გაეცნოთ აღნიშნულ "კონფიდენციალურობის პოლიტიკას" ყურადღებით. ამ საიტის გამოყენებით და ასევე ჩვენი საიტის მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით და აცხადებთ თანხმობას თქვენი მონაცემების დამუშავევაბაზე როგორც ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკითაა განსაზღვრული.


  წინამდებარე პოლიტიკა ეხება თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას ვებგვერდიდან ან სხვა მესამე მხარე ვებგვერდებბიდან როგორიცარის სოციალური მედიის საიტები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ ეხება უძრავი ქონების შესახებ ჩვენი პარტნიორების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.


  ჩვენ ეფექტურად ვახდენთ შეგროვებული პერსონალური მონაცემების მოცულობის მინიმიზაციას, ვამცირებთ იმ მოცულობამდე რაც ჩვენი აზრით აუცილებელია საიტის გამოყენებისას სრული გამოცდილების მისაღებად.


  ჩვენ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ თქვენი აშკარა, ნებაყოფილობითი და ინფორმირებულ თანხმობის მიღების შემდეგ პირადი მონაცემების მიღების მოთხოვნაზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ჩვენს ვებგვერდზე.


  ზოგადი წესის თანახმად, თქვენ დაგჭირდებათ თანხმობის მიცემა მხოლოდ ერთხელ. ჩვენ პოლიტიკაში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით ცვლილებების შემთხვევაში, ჩვენ აუცილებლად შეგატყობინებთ აღნიშნულის შესახებ და შესაძლოა კვლავ გახდეს საჭირო თქვენგან თანხმობის მიღება.

 3. რა სახის პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენთან დაკავშირებით?

  ინფორმაცია რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენ:ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ რომელსაც ვიღებთ ჩვენი საიტის მოხმარების დროს. ჩვენ შესაძლოა ასევე შევაგროვოთ სხვა ტიპის ინფორმაცია თქვენს შესახებ მომენტალურ რეჟიმში, მაგალითად, თუ რა ტიპის უძრავი ქონებით ხართ დაინტერესებული, ფასი, ლოკაცია და ა.შ. ჩვენ ასევე შესაძლოა შევაგროვოთ ინფორმაცია რომელსაც თქვენ გვაწვდით მომხმარებლად რეგისტრაციის პროცესში (მაგ. ID სახელი და ელ.ფოსტის მისამართი), მოვითხოვოთ უძრავი ქონების ელ.ფოსტის მისამართის განახლება. ჩვენ ასევე შესაძლოა შევაგროვოთ ინფორმაცია რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენ ტელეფონის, ელ.ფოსტით და სხვა შემთხვევაში დასაკავშირებლად.


  ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვინახავთ თქვენზე:ეს განსხვავებულია იმ "ინფორმაციისგან რომელსაც თქვენ გვაძლევთ ჩვენ" რადგან ეხება ჩვენს მიერ შეგროვებული ტექნიკური ინფორმაციის გამოყენებას. მაგალითად, როგორც არის ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართი რომელიც გამოიყენება თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტთან დაკავშირების დროს, თქვენი ლოგის შესახებ ინფორმაცია, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, დროის ზონების მოწყობის, ბრაუზერის ჩანართის ტიპების და ვერსიების, ოპერაციული სისტემის და პლატფორმის შესახებ. ჩვენ ასევე შეიძლება შევინახოთ ინფორმაცია თქვენი ვიზიტის შესახებ, მათ შორის სრული უნიფორმ რესურს ლოკატორის (URL)-ის დაჭერის ნაკადების შესახებ (მათ შორის თარიღი და დრო), ნანახი ან მოძებნილი პროდუქტები, გვერდის უკუკავშირის დროები, გადმოტვირთვის გაუმართაობის შესახებ შეტყობინებები, გარკვეულ გვერდებზე ვიზიტის ხანგრძლივობა, გვერდის ინტერაქციის ინფორმაცია (მაგ. გადაფურცვლა, დაკლიკვა და მაუსით გადაფურცვლა), მეთოდები რომლებიც გამოყენებულია გვერდების მოსაკვლევად და ნებისმიერი ტელეფონის ნომერი რომლითაც მოხდა მომხმარებელთა სერვისის ნომრის გამოყენება. ჩვენ შესაძლოა ასევე შევინახოთ რეკლამების მომწოდებლებთან და პარტნიორებთან თქვენი კომუნიკაციის ჩანაწერები.


  ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვიღებთ თქვენს შესახებ მესამე მხარისგან:ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ იყენებთ ნებისმიერ ისეთ ვებგვერდს ან სერვისს რომელსაც ჩვენ ვუწევთ ოპერირებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვახდენთ თქვენს ინფორმირებას, მაშინ როდესაც ჩვენ მოვაგროვებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას, შიდა წყაროებიდან და დავაკონსოლიდირებთ საიტიდან მიღებულ ინფორმაციასთან. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ მესამე მხარეებთან (მათ შორის, სოციალური მედიის პლატფორმებთან, ბიზნეს პარტნიორებთან, კონტრაქტორებთან ტექნიკური, გადახდების და მიწოდების სერვისებთან დაკავშირებით, სარეკლამო ქსელებთან, ანალიტიკის პროვაიდერებთან, ძებნის სისტემების ინფორმაციის პროვაიდერებთან და საკრედიტო დაკავშირების სააგენტოებთან) და ჩვენ ასევე შეიძლება მივიღოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია მათგან.


 4. რისთვის ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

  თქვენი ინფორმაციის ძირითადი გამოყენება

  წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს სექცია მოიცავს ჩვენს საიტთან და სერვისებთან დაკავშირებული თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებას. წინამდებარე მოიცავს გამოყენებას რომელსაც ვიმედოვნებთ რომ თქვენს მოლოდინშიც არის თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან მსგავსი მოპყრობა. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას:


  • მოგაწოდოთ სერვისები რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენს საიტზე;
  • როდესაც თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე პოლიტიკას, თქვენ ასევე ეთანხმებით შემდეგი ინფორმაციის ჩვენთვის გადმოცემას: ძებნის შედეგები, ჩვენი წევრებისთვის მიწერილი მესიჯები, რომელიც მოიცავს ქონების აგენტებს, კომპერციულ აგენტებს, შუამავლებს, დეველოპერებს, ქონების მესაკუთრეებს და უცხოელ კერძო ვენდორებს რომ დავეხმაროთ მათ თქვენთან პირდაპირ კომუნიკაციაში და ასევე მოგაწოდოთ უფრო პერსონალიზებული სერვისი. წინამდებარე შესაძლოა მოიცავდეს თქვენთან დაკავშირებას სხვადასხვა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით შემოთავაზებებზე, შესაძლოა მოხდეს თქვენი დამატება ბაზებში მომავალში დაკავშირების მიზნით და ასევე თქვენთვის სხვადასხვა დამატებითი სერვისების შეთავაზება;
  • მივაწოდოთ სერვისები და ინფორმაცია მესამე მხარეებს და ჩვენს წევრებს, რომელსაც ისინი გამოიენებენ პერფორმანსის შესაფასებლად;
  • ჩვენს ვებ-გვერდზე თქვენი გამოცდილების გაუმჯობესება და გამდიდრება;
  • მოგენიჭოთ უფლება მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი საიტზე ხელმისაწვდომ ინტერაქტიულ სერვისებში ან მიიღოთ მონაწილეობს კონკურსებში ან საიტის პრომო აქციებში
  • გამოყენების პირობების აღსრულება
  • დაგეკონტაქტოთ ჩვენს სერვისებზე თქვენი აზრის გასაგებად ასევე შეგატყობინოთ ჩვენი მოხმარების წესებში და წინამდებარე პოლიტიკაში შესული ცვლილებების შესახებ. ასევე ვებ გვერდის ან ჩვენი სერვისების ნებისმიერი განახლების შესახებ; და
  • მოგაწოდოთ თქვენთვის შესაფერისი რეკლამა იმ პერიოდში როდესაც იყენებთ საიტს.

  ტექნიკური გამოყენება

  კონფიდენციალურობის პოლიტიკის წინამდებარე სექცია მოიცავს ჩვენი საიტის მონიტორინგიდან მიღებული მონაცემების ასევე ჩვენი საიტის გამოყენებისას თქვენს შესახებ შეგროვებული მონაცემების გამოყენების შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია:


  • მოვახდინოთ იმ ტრენდების იდენტიფიცირება რომელსაც გამოვიყენებთ ჩვენს მარკეტინგ სტრატეგიაში და ასევე დაგვეხმარება განვავითაროთ, ადმინისტრირება მოვახდინოთ და განვავითაროთ ჩვენი სერვისები და ფუნქციები ასევე რეკლამები;
  • დაწეროთ რევიუ რომელიც დაგვეხმარება საიტის გაუმჯობესებასა და ოპტიმიზაციაში;
  • უზრუნველყოს, რომ საიტის კონტენტი წარმოდგენილია თქვენთვის ყველაზე ეფექტური ფორმით;
  • მოახდინოს ჩვენი საიტის და შიდა ოპერაციების ადმინისტრირება, მათ შორის ოპერაციებისთვის, მონაცემთა ანალიზისთვის, ტესტირების, კვლევის, სტატისტიკური და სხვა კვლევისთი მიზნებისათვის; და
  • ჩვენი ძალისხმევის შედეგად, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი საიტის უსაფრთხოება.

  ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ აღნიშნული ტექნიკური ინფორმაციის კომბინირება სხვა ტიპის მსგავს ინფორმაციასთან იმისათვის, რომ მოვახდინოთ თქვენი ინფორმაციის დამუშავება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად


  თქვენი ინფორმაციის გამოყენება მარკეტინგის და კომუნიკაციებისთვის

  ზოგჯერ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, რათა მოგაწოდოთ შეტყობინებები მარკეტინგული მიზნებისათვის ან მივცეთ მესამე მხარეებს შესაძლებლობა მოგაწოდონ შეტყობინება მესამე მხარეების სერვისების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის წინასწარ მოვიპოვებთ თქვენს თანხმობას. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ჩვენი ამგვარი კომუნიკაციის მიღება. თქვენ შეგიძლიათ ვებ გვერდის გამოყენება მარკეტინგული შეტყობინებების მიღებაზე დათანხმების გარეშე. იმ ქმედებების ჩამონათვალი რაც შეიძლება განვახორციელოთ მოიცავს:


  • პირდაპირ მარკეტინგული რეკლამების და კომუნიკაციების ელ-ფოსტით მოწოდება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ფოსტით ან ტელეფონით ან ჩვენს მიერ შერჩეული მესამე მხარის მეშვეობით;
  • შემოგთავაზოთ წინადადებები და რეკომენდაციები თქვენ და ჩვენი საიტის სხვა მომხმარებლებს იმ საქონლის და მომსახურების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება დაგაინტერესოთ;
  • ინფორმაციის გაზიარება თქვენთვის მესამე მხარის სოციალური მედიის პლატფორმებთან დაკავშირებით და ასევე თქვენი ინფორმაციის გაზიარება ამგვარ სოციალური მედიის პლატფორმებთან;
  • მივაწოდოთ თქვენი ინფორმაცია მესამე მხარეს რომელიც ჩვენი აზრით მოგაწოდებთ თქვენთვის საინტერესო საქონელს ან სერვისებს და შემდეგში დაგეკონტაქტებათ მხოლოდ თავისი საქონლის ან სერვისების მოწოდების მიზნით; და
  • ჩვენი პირდაპირი მარკეტინგული კომუნიკაციის და უკუკავშირის ეფექტური მონიტორინგი.
 5. ვის აქვს წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე?

  ჩვენ ვინარჩუნებთ წვდომას ყველა ტიპის პერსონალურ ინფორმაციაზე რომელიც მოგვეპოვება თქვენს შესახებ. მას შემდეგ რაც თქვენი ინფორმაცია მოხვდება ჩვენთან, ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენს ინფორმაციაზე და ამ ინფორმაციასთან მიმართებით გავრცელდება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკები.


  იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ბიზნესი გაიყიდება ან შეერწყმება სხვა კომპანიას, ან იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავყიდით ან შევიძენთ ნებისმიერ ბიზნესს ან აქტივებს, ჩვენ შესაძლოა გავუმჟღავნოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ასეთი ბიზნესის ან აქტივების პერსპექტიულ გამყიდველს ან მყიდველს. ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ნებისმიერი ასეთი მონაცემების გადაცემა მოხდება უსაფრთხოდ.


  იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ შემოგთავაზებთ ან მოგაწოდებთ სერვისს, რომელიც მესამე მხარის მიერ ჩვენთვის არის მოწოდებული, ჩვენ შეიძლება მოგვაწოდოთ ამგვარ მესამე მხარეს თქვენს შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ მომსახურეობის გაწევის მიზნებისთვის. ამ საიტის გამოყენებით თქვენ თანხმობას ითხოვენ თქვენს მიერ მოწოდებული მესამე მხარისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდებას. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მესამე მხარეები გამოვიყენოთ ჩვენი სახელით მომსახურების გაწევა, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დამუშავებას (მაგრამ არ იყენებთ საკუთარ თავს) თქვენს ინფორმაციას. შეავსოთ ნაწილობრივი მისამართები ან გავაანალიზოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არ მივიღებთ თქვენს ინფორმაციას, ვინც არ არის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება და ჩვენ არ დავუშვებთ მესამე მხარეს თქვენი ინფორმაციის მოპოვების გარეშე გამოიყენოს თქვენი ინფორმაცია მარკეტინგული მიზნებისათვის.


  ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ნებისმიერ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო საჯარო დაწესებულებას, იმ შემთხვევაში თუ მათ აქვთ სამართლებრივი უფლებამოსილება მოითხოვონ და მიიღონ ასეთი ინფორმაცია.


  ჩვენ არ მოვახდენთ თქვენი პირადი ინფორმაციის მესამე მხარისთვის გამჟღავნებას, მიყიდვას ან მიწოდებას, თქვენი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა რომელიც პირდაპირ განსაზღვრულია კანონით ან პროფესიონალური რჩევის მისაღებად. ჩვენ შევინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას გონივრული ვადით და არაუმეტეს იმ პერიოდისა რაც დაშვებულია კანონმდებლობით.

 6. სად ვინახავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას?

  ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ შეიძლება გადაეცეს, და შენახულ იქნას, ევროპის ეკონომიკური ზონის (ეეზ) ფარგლებში. ის ასევე შეიძლება გადაეცეს ჯგუფს რომელიც იმყოფება ეეზ-ს ფარგლებს გარეთ და დასაქმებულია ერთ ერთი ჩვენი მომწოდებლის ან კონტრაქტორის მიერ. ეეზ-ს ფარგლებს გარეთ არსებულ ტერიტორიებზე სამართლებრივი დაცვის სტატუსი განსხვავებულია, შესაბამისად ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა ძალისხმევას იმისათვის, რომ ჩვენი მომწოდებლების და კონტრაქტორების მიერ გამოყენებულ იქნას ყველა გონივრული ნაბიჯი რათა დაცულ იქნეს თქვენი ინფორმაცია წინამდებარე პოლიტიკით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმების საფუძველზე. თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გადმოცემით, თქვენ ასევე ეთანხმებით ინფორმაციის შესაძლო გადაცემას, შენახვას და დამუშავებას ჩვენი მომწოდებლების და კონტრაქტორების მიერ.


  სამწუხაროდ, ინფორმაციის გადაცემა ინტერნეტის საშუალებით არ არის ბოლომდე უსაფრთხო იმ ტექნოლოგიების ხასიათის გათვალისწინებით რომლის გამოყენებაც ხდება პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, თქვენი პირადი ინფორმაციის ტრანსმისიის შესახებ. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, ჩვენ გამოვიყენებთ მკაცრ პროცედურებს და უსაფრთხოების ფუნქციებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასანქცირებული წვდომა.


  ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა შესაძლო ნაგულისხმევ მოცემულობას, გარანტიას, განცხადებას და სხვა პირობას რომელიც შესაძლოა იგულისხმებდეს ჩვენს საიტთან მიმართებაში ან ნებისმიერ მის კონტენტზე.


  მხოლოდ ის თანამშრომლები რომლებიც ასრულებენ სპეციფიკურ დავალებებს სამუშაოდან გამომდინარე ექნებათ ხელმისაწვდ.ომობა პერსონალური იდენტიფიკაციის ინფორმაციაზე. ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ უსაფრთხოების შემოწმება მანამდე სანამ ჩვენ გავამჟღავნებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ.

 7. თქვენი უფლებები

  თქვენ გაქვთ ყველა უფლება, მონიჭებული შესაბამისი მარეგულირებელი სამართლით თქვენს პირად ინფორმაციასთან მიმართებით (როგორიც არის, თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაბრუნება, პერსონალური ინფორმაციის ტრანსფერი და სხვა გარანტირებული უფლებები).
 8. ქუქები და ჩაწერა

  როგორც ბევრი ვებგვერდი, ჩვენ ვიყენებთ "ქუქებს" რათა მოვახდინოთ თქვენი ვიზიტის პერსონალიზაცია, შესვლის პროცესის გამარტივება, ასევე თქვენი პრეფერენსების და ვებ გვერდის მოხმარების თრექინგი. სრულყოფილი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რატომ ვაყენებთ და რაში ვიყენებთ ქუქებს, როგორ შეიძლება ქუქების გამოყენება, ასევე როგორ შეიძლება ქუქების გამორთვა - გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ქუქების პოლიტიკა.
 9. ცვლილებები ამ პოლიტიკაში

  ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც შეიძლება განვახორციელოთ ამ პოლიტიკის მიმართ მომავალში, გამოქვეყნდება და შესაბამისი გზით გეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საშუალებით, თუკი საჭირო იქნება მსგავსი ტიპის შეტყობონება. გთხოვთ, ხშირად შეამოწმოთ ეს ინფორმაცია ამ პოლიტიკაში ცვლილებების ან განახლებების შესახებ.
ჩვენ Flatfy-ზე ხარისხის გასაუმჯობესებლად ვიყენებთ ქუქებს თქვენი დათვალიერების საერთო გამოცდილების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ჩვენი მომსახურების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენ მიერ ქუქი-ჩანაწერების გამოყენებას. დაწვრილებით