კონფიდენციალურობის და პირადი მონაცემების პოლიტიკა

 1. ვინ ვართ ჩვენ

  ჩვენ ვართ Flatfy OÜ (შეზღუდული პასუხისმგებლობის კერძო კომპანია, დარეგისტრირებული ესტონეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, კომერციული რეესტრის კოდი 14147289) და ჩვენი იურიდიული მისამართია - Punane tn 24a, რაიონი Lasnamae, ქალაქი ტალინი, ქვეყანა ჰარჯუ, ესტონეთი (შემდგომში მოხსენიებულია როგორც "ჩვენ", "ჩვენი"). ჩვენ ვართ ვებ გვერდის ოფიციალური მფლობელები და პროვაიდერები.
 2. შესავალი

  ჩვენ ვართ მოწოდებული დავიცვათ თქვენი კონფიდენციალურობა და პირადი მონაცემები. წინამდებარე კონფიდენციალურობის და პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკა (შემდგომში მოხსენიებულია როგორც "პოლიტიკა") განმარტავს, თუ როგორ და რა მიზნებისათვის ვიყენებთ თქვენს შესახებ შეგროვებულ ინფორმაციას (აგრეთვე მოიხსენიება როგორც "პირადი მონაცემები"). გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ამ პოლიტიკას . ამ საიტის და მისი მეშვეობით შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით და აცხადებთ თანხმობას თქვენი მონაცემების დამუშავევაბაზე, რის შესახებაც ქვემოდ არის მითითებული.


  წინამდებარე პოლიტიკა ეხება მხოლოდ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ თქვენზე ვაგროვებთ საიტიდან ან მესამე მხარისგან, ისეთის როგორიცაა სოციალური მედია კომპანიები. ეს არ ეხება ინფორმაციას ისეთ საკუთრებაზე, რომელიც მოწოდებულია ჩვენი პარტნიორების მიერ.


  ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ თქვენზე შეგროვებული პერსონალური მონაცემების მოცულობის მინიმიზაცია, და შევჯერდეთ მხოლოდ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენის აზრით, საჭიროა იმისთვის რომ უზრუნველყოს საიტის კომფორტული გამოყენება .


  ჩვენ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ თქვენი ნათელი, უსასყიდლო და გაცნობიერებული თანხმობის მიღების შემდეგ, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ვებ-საიტზე გამოქვეყნებულ ჩვენს მოთხოვნაზე.


  ზოგადად, თქვენ მხოლოდ ერთხელ დაგჭირდებათ თანხმობის მიცემა. ჩვენ პოლიტიკაში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით ცვლილებების შემთხვევაში, ჩვენ აუცილებლად შეგატყობინებთ აღნიშნულის შესახებ და შესაძლოა კვლავ გახდეს საჭირო თქვენგან თანხმობის მიღება.

 3. რა სახის პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენთან დაკავშირებით?

  ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით:ჩვენ შევაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი საიტის გამოყენებისას. ჩვენ აგრეთვე შეგვიძლია, ამავე დროს შევაგროვოთ სხავა ინფორმაცია თქვენს შესახებ, ისეთის როგორც საკუთრების ტიპი რომელშიც ხართ დაინტერესებული, ღირებულება და საკუთრების ადგილმდებარეობა და ა.შ. აგრეთვე ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდით რეგისტრაციის დროს დარეგისტრირებული მომხმარებლის სტატუსის მისაღებათ (კერძოდ - თქვინი იდენტიფიკატორი ID და ელექტრონული ფოსტის მისამართი), მოვითხოვოდ ელ. ფოსტის შესაძლებლობების განახლება. ჩვენ აგრეთვე შევაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენთან ტელეფონით, ელ. პოსტით მიმოწერისას ან სხვა საშუალებით.


  ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ :ეს განსხვავდება იმ "ინფორმაციისგან, რომელსაც თქვენ გვაწვდით" რადგანაც მიეკუთვნება ტექნიკურ მონაცემებს, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ. ასე მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ტექნიკური ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია თქვენი იდენტიფიცირება, მაგალითად მისამართი, ინტერნეტ-პროტოკოლი (IP), რომელიც გამოიყენება თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტთან დასაკავშირებლათ, თქვენი სარეგისტრაციო ინფორმაცია, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, დროის ზონის პარამეტრები, ოპერაციული სისტემის ტიპი და ვერსია. აგრეთვე ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენი ვიზიტის შესახებ, მათ შორის სრული უნიფიცირებული რესურსების მაჩვენებელი (URL) ჩვენ საიტზე, მისი მეშვეობით ან საშუალებით, (მათ შორის თარიღი და დრო), პროდუქტები რომლებსაც ეძებდით ან ათვალიერებდით, გვერდის უკუკავშირის დრო, გადმოტვირთვის შეცდომა, გარკვეული გვერდების ვიზიტის ხანგრძლივობა, - ინფორმაცია გვერდების ურთიერთმოქმედების შესახებ (მაგ. გადაფურცვლა, დაკლიკვა და მაუსის მიყვანა), მეთოდები რომლებიც გამოიყენება გვერდზე გადასვლელად და ნებისმიერი ტელეფონის ნომერი, რომელიც მომხმარებელის მიერ იქნა გამოყენებული, მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურთან დასაკავშირებლათ. აგრეთვე ჩვენ შესაძლოა აღრიცხვაზე ავიყვანოთ რეკლამისგანმთავსებლები და პარტნიორები, რომლებსაც თქვენ უკავშირდებით, და ელექტრონული წერილების შინაარსი, რომლებსაც თქვენ მათ უგზავნით.


  ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ მესამე პირისგან:ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ, თუ თქვენ იყენებთ რომელიმე სხვა ვებ-საიტს, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენც, ან სხვა ჩვენს მიერ შეთავაზებულ მომსახურებას. ამ შემთხვევაში, მონაცემების შეგროვებისას, ჩვენ მოვახდენთ თქვენს ინფორმირებას იმის შესახებ, რომ ისინი შეიძლება გადაცემული იქნან შიდა მოხმარებაში და მოხდეს მათი გაერთიანება ამ საიტიდან მოპოვებულ მონაცემებთან. აგრეთვე, ჩვენ ვიწროთ ვთანამშრომობთ მესამე მხარეებთან (მათ შორის, მაგალითად, სოციალური ქსელების პტატფორმებთან, საქმიან პარტნიორებთან, სუბმენარდეებთან ტექნიკური მომსახურების სფეროში, გადახდის და მიწოდების სერვისთან, სარეკლამო ქსელებთან, ანალიტიკის პროვაიდერებთან, საძიებო ინფორმაციის მომწოდებლებთან და საკრედიტო ცნობების სააგენტოებთან) და მათგან შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ.


 4. რისთვის ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

  თქვენი ინფორმაციის გამოყენების ძირითადი ტიპები

  პოლიტიკის ამ ნაწილში აღწერილია, თუ რას ვაკეთებთ თქვენი მონაცემებით, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არიან თქვენს მიერ საიტის და ჩვენი სერვისების გამოყენებასთან. ეს არის ის, რასაც ვიმედოვნებთ, თქვენ მოელით ჩვენგან თქვენი ინფორმაციის მიმართ. ჩვენ თქვვენს ინფორმაციას გამოვიყენებთ:


  • რომ მოგაწოდოთ ჩვენს საიტზე თქვენთვის ხელმისაწვდომი სერვისები;
  • როდესაც ეთანხმებით თქვენი საძიებო მოთხოვნების და შეტყობინებების გადაცემას ჩვენი გუნდის წევრებს, მათ შორის უძრავი ქონების აგენტებს, სავაჭრო აგენტებს, გაქირავების აგენტებს, დეველოპერებს, გამქირავებლებს ან კერძო მომწოდებლებს საზღვარგერეთიდან, რათა დავეხმაროთ მათ თქვენთან პირდაპირ კომუნიკაციაში და თქვენთვის უფრო მეტად პერსონალიზირებული მიდგომის და სერვისის უზრუნველყოფაში. ეს შეიძლება მოიცავდეს თქვენთან დაკავშირებას სხვა შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, თქვენს დამატებასთან მოთხოვნების მონაცემთა ბაზაში, სამომავლო ურთიერთობისთვის და თქვენთვის დამატებითი მომსახურების შეთავაზებისთვის;
  • მესამე პირებს და ჩვენს წევრებს მივაწოდოთ სერვისები და ინფორმაცია, რომელსაც ისინი გამოიენებენ ეფექტურობის შესაფასებლად;
  • ჩვენს ვებ-გვერდზე თქვენი გამოცდილების გაუმჯობესება და გამდიდრება;
  • რათა მოგეცეთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საიტზე ხელმისაწვდომ ინტერაქტიულ სერვისებში, ან მიიღოთ მონაწილეობა კონკურსებში ან პრომო აქციებში ჩვენი საიტის მეშვეობით;
  • გამოყენების პირობების აღსრულება
  • რათა დაგიკავშირდეთ, ჩვენს სერვისებზე თქვენი აზრის გასაგებად, აგრეთვე პერიოდულად შეგატყობინოთ ჩვენი მოხმარების წესებში და წინამდებარე პოლიტიკაში შესული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ ან წინამდებარე საიტის ან ჩვენი მომსახურების განვითარების შესახებ; და
  • რათა გაჩვენოთ თქვენთვის საინტერესო რეკლამა მაშინ, როდესაც ათვალიერებთ საიტს.

  ტექნიკური საკითხები

  პოლიტიკის ამ ნაწილში აღწერილია ისეთი ქმედებები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ თქვენ პირად მონაცემებთან დაკავშირებით, და რომლების ჩნდება ჩვენს მიერ საიტის მონიტორინგის შედეგად და თქვენზე ინფორმაციის შეგროვებით თქვენს მიერ საიტის გამოყენების გზით. ჩვენ ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოვიყენოთ:


  • რომ განსაზღვროთ ის მოდელები, რომელთა გამოყენებასაც შევძლებთ ჩვენს მარკეტინგულ სტრატეგიაში და დაგვეხმარება ჩვენი მომსახურების, შესაძლებლობების და რეკლამის განვითარებაში, ადმინისტრირებაში და შენარჩუნებაში;
  • ჩავატაროთ მიმოხილვები, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი საიტის გაუმჯობესებასა და ოპტიმიზაციაში;
  • იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ საიტის კონტენტი იყოს მაქსიმალურად ეფექტური თქვენთვის და თქვენი კომპიუტერისთვის;
  • საიტის და შიდა ოპერაციების მართვისთვის, მათ შორის, გაუმართაობის აღმოფქვრა, მონაცემთა ანალიზი, ტესტირება, კვლევა, სტატისტიკა და გამოკვლევა; და
  • ჩვენი ძალისხმევის ფარგლებში, ვუზრუნველყოთ ჩვენი საიტის დაცვა და უსაფრთხოება.

  ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ ტექნიკური ინფორმაციის გაერთიანება სხვა ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასთან თქვენს შესახებ, რათა ამან გაგვიადვილოს თქვენი ინფორმაციის დამუშავებაში, როგორც წინამდებარე პოლიტიკაში არის აღწერილი.


  თქვენი ინფორმაციის გამოყენება მარკეტინგის და კომუნიკაციებისთვის

  ზოგჯერ შესაძლოა გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, რათა მოგაწოდოთ მარკეტინგული შეტყობინებები, გქონდეთ ურთიერთობის შესაძლებლობა ჩვენთან ან მესამე მხარეებთან სხვა სერვისებზე. ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, თქვენთან წინასწარ შევათანხმოდ, თუ რა გზით გირჩევნიათ ამის გაკეთება. ნებისმიერ დორს დაგვიკავშირდით, თუ აღარ გსურთ მარკეტინგული ან სხვა სახის შეტყობინების მიღება. თქვენ შეგიძლიათ ვებ გვერდით სარგებლობა მარკეტინგული შეტყობინებების მიღებაზე თანხმობის გარეშე. იმ ქმედებების ჩამონათვალი რაც შეიძლება განვახორციელოთ მოიცავს:


  • პირდაპირი მარკეტინგული სარეკლამო განცხადებების და კომუნიკაციების ელ-ფოსტით მოწოდება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ფოსტით ან ტელეფონით ან ჩვენს მიერ შერჩეული მესამე პირის მეშვეობით;
  • თქვენ და ჩვენი საიტის სხვა მომხმარებლებს შემოგთავაზოთ წინადადებები და რეკომენდაციები იმ საქონლის და მომსახურების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება დაგაინტერესოთ თქვენ ან ისინი;
  • თქვენთან ურთიერთობა სხვა სოციალურ ქსელებში და ამ სოციალურ ქსელებში ინფორმაციის გაცვლა;
  • მივაწოდოთ თქვენი ინფორმაცია მესამე მხარეს რომელიც ჩვენი აზრით მოგაწოდებთ თქვენთვის საინტერესო საქონელს ან სერვისებს, და შემდგომ დაგიკავშირდნენ თავიანთი საქონლის ან სერვისების თაობაზე; და
  • ჩვენი პირდაპირი მარკეტინგული კომუნიკაციის და თქვენი უკუკავშირის ეფექტურობის მონიტორინგი.
 5. ვის აქვს წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე?

  ჩვენ ვინარჩუნებთ წვდომას ყველა ტიპის პერსონალურ ინფორმაციაზე რომელიც მოვიპოვეთ თქვენგან ან თქვენს შესახებ. როდესაც ის აღმოჩნდება ჩვენს ხელში, ჩვენ ამ ინფორმაციაზე დაგვეკისრება პასუხისმგებლობა და მასზე გავრცელდება ნებისმიერი პირობა ან კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც კი გაგვაჩნია.


  თუ ჩვენი ბიზნესი იყიდება, ერწყმება, ან თუ ჩვენ ვყიდით ან ვყიდულობთ ნებისმიერ ბიზნესს ან აქტივს, ჩვენ შეგვიძლია გავანდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ასეთი ბიზნესის ან აქტივების პოტენციულ გამყიდველს ან მყიდველს. ჩვენ აუცილებლად დავრწმუნდებით იმაში, რომ ნებისმიერი ასეთი მონაცემების გადაცემა ხდება უსაფრთხოდ.


  თუ ჩვენ გთავაზობთ ან გაწვდით მომსახურებას, მისი მიწოდებისთვის მოგვიწევს თქვენზე ინფორმაცია გავანდოთ მესამე პირს. ამ საიტით სარგებლობისას, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს მიერ თქვენზე ინფორმაციის გაცემას, მომსახურების მიწოდებაზე უფლებამოსილ მესამე პირს. აგრეთვე, ჩვენ შეგვიძლია მესამე მხარეს ნება დავრთოდ ჩვენი სახელით მოგაწოდონ მომსახურება, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს თქვენზე ინფორმაციის დამუშავებას (ჩვენი შუამდგომლობით), მაგალითად ნაწილობრივი ადრესაცია ან იმ ინფორმაციის გაფართოება, რომელსაც ჩვენ თქვენზე ვინახავთ. არცერთ შემთხვევაში ჩვენ თქვენზე ინფორმაციას არ მივცემთ პირს, რომელიც კონტრაკტის მიხედვით არ არის დავალდებული კონფიდენციალობა დაიცვას. აგრეთვე, თქვენი თანხმობის გარეშე არ მივცემთ უფლებას მესაპე პირს, თქვენი ინფორმაცია გამოიყენოს მარკეტინგული მიზნებისათვის.


  ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ნებისმიერ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო საჯარო დაწესებულებას, იმ შემთხვევაში თუ მათ აქვთ სამართლებრივი უფლებამოსილება მოითხოვონ და მიიღონ ასეთი ინფორმაცია.


  ჩვენ არ მოვახდენთ თქვენი პირადი ინფორმაციის მესამე მხარისთვის გამჟღავნებას, მიყიდვას ან გავრცელებას, თქვენი თანხმობის გარეშე, თუკი ჩვენ არ ვიქნებით ვალდებულნი ეს გავაკეთოდ კანონის მიხედვით ან პროფესიონალური კონსულტაციის მისაღებათ. რომელიც პირდაპირ განსაზღვრულია კანონით ან პროფესიონალური რჩევის მისაღებად. ჩვენ თქვენს პირად ინფორმაციას შევინახავთ მანამდე, სადამდეც ეს იქნება მიზანშეწონილი და საჭირო და არაუმეტეს იმ პერიოდისა რაც დაშვებულია კანონმდებლობით.

 6. სად ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

  ევროპის ეკონომიკური ზონის (ეეზ) გარეთ მყოფ ტერიტორიებს შესაძლოა არ ჰქონდეთ იურიდიული დაცვა, ექვივალენტური ისეთს, რომელიც გამოიყენება ეეზ-ში, მაგრამ ჩვენ ვალდებულნი ვართ ვუზრუნველვყოთ ისეთი პირობები, რომ ეეზ გარეთ მყოფმა ჩვენმა მომწოდებლებმა და მენარდეებმა გააგრძელონ ისეთი ზომების მიღება, რაც საჭიროა იმისთვის რომ თქვენი მონაცემები დამუშავდეს უსაფრთხოდ და წინამდებარე პოლიტიკის შესაბამისად. როდესაც თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გვიგზავნით, ეთანხმებით მათ გადაცემას, შენახვას და დამუშავებას.


  სამწუხაროდ, ამჟამად, ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის გადაცემა არ არის ბოლომდე უსაფრთხო, ტექნოლოგიების არასრულყოფილების გამო. მიუხედავად იმისა რომ, ჩვენ შესაძლო ყველაფერს გავაკეთებთ თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, ჩვენ საიტზე გადაცემული თქვენი მონაცემების უსაფრთხოებაზე: ნებისმიერი ასეთი გადაცემა ხორციელდემა თქვენი რისკის ქვეშ. როგორც კი, ჩვენ მივიყებთ თქვენს ინფორმაციას, ჩვენ გამოვიყენებთ მკაცრ პროცედურებს და უსაფრთხოების ფუნქციებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასანქცირებული წვდომა.


  ჩვენ მივყვებით უსაფრთხოების მკაცრ პროცედურებს, რათა უზრუნველყოთ რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია არ იქნეს დაზიანებული, განადგურებული ან მესამე პირისთვის გაზიარებული, თქვენი თანხმობის გარეშე, და აგრეთვე რომ ავარიდოთ მასზე არასანქცირებული წვდომა. კომპიუტერები, რომლებზეც შენახულია ინფორმაცია, ინახება უსაფრთხო ადგილას, შეზღუდული წვდომით, ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხო ეკრანებს და სხვა ზომებს ელექტრონული წვდომის შეზღუდვისთვის.


  თქვენს პირად ინფორმაციაზე წვდომას მიიღებენ მხოლოდ ის თანამშრომლები, რომლებსაც კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად სჭირდებათ თქვენი ინფორმაციის გამოყენება. შესაძლებელია, რომ გთხოვოთ ითანამშრომლოდ ჩვენს უსაფრთხოების სამსახურთან, მანამდე სანამ თქვენზე ინფორმაციას გავამხელთ.

 7. თქვენი უფლებები

  თქვენ გაგაჩნიათ შესაბამისი მოქმედი კანონმდებლობით მონიჭებული ყველა უფლება, პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით (მაგალითად, პერსონალურ მონაცემებზე უარის თქმის უფლება, პერსონალური მონაცემების გადაცემის უფლება და სხვა გარანტირებული უფლებები).
 8. COOKIES და თვალყურის დევნება

  უამრავი ვებ-გვერდის მსგავსად, ჩვენც ვიყენებთ "cookies" რათა შევძლოთ ჩვენ საიტზე თქვენი ვიზიტების პერსონალიზაცია, რეგისტრაციის პროცედურის გამარტივება, თვალი მივადევნოთ თქვენს პრეფერენციებს და ჩვენი საიტის გამოყენებას. უფრო ვრცელი ინფორმაციის მისაღებათ იმის შესახებ თუ რა ტიპის ქუქებს ვაყენებთ და რისთვის ვიყენებთ მათ, ან როგორ არის შესაძლებელი მათი გამორთვა,- გთხოვთ იხილოთ ჩვენი COOKIES პოლიტიკა.
 9. ამ პოლიტიკის ცვლილებები

  ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც შეიძლება განვახორციელოთ ამ პოლიტიკის მიმართ მომავალში, გამოქვეყნდება ამ გვერდზე და შესაბამის შემთხვევაში გეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საშუალებით, თუკი თქვენთვის საჭირო იქნება მსგავსი ტიპის შეტყობონება. გთხოვთ, ხშირად განაახლოთ ეს ინფორმაცია, რათა შენიშნოთ რამენაირი განახლება ან ცვლილება ამ პოლიტიკაში.
Flatfy-ში ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა გავაუმჯობესოთ სერვისის ხარისხი. ჩვენი საიტის გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ ვიყენებთ cookies. + ვრცლათ
პრობლემა არ არის!