კონფიდენციალურობის და პირადი მონაცემების შეტყობინების პოლიტიკა

 1. ჩვენს შესახებ

  ჩვენ ვართ Flatfy OÜ (შეზღუდული პასუხისმგებლობის კერძო კომპანია, დარეგისტრირებული ესტონეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, კომერციული რეესტრის კოდი 14147289) და ჩვენი იურიდიული მისამართია - Punane tn 24a, რაიონი Lasnamae, ქალაქი ტალინი, ქვეყანა ჰარჯუ, ესტონეთი (შემდგომში მოხსენიებულია როგორც "ჩვენ", "ჩვენი"). ჩვენ ვართ ვებ გვერდის ოფიციალური მფლობელები და პროვაიდერები.
 2. შესავალი

  ჩვენ სრულად ვართ დაინტერესებულნი დავიცვათ თქვენი კონფიდენციალურობა და პირადი მონაცემები. წინამდებარე კონფიდენციალურობის და პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკა (შემდგომში მოხსენიებულია როგორც "პოლიტიკა") განმარტავს, თუ როგორ და რა მიზნებისათვის ვიყენებთ თქვენს შესახებ შეგროვებულ ინფორმაციას (შემდგომში მოიხსენიება როგორც "პირადი მონაცემები"). გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ამ პოლიტიკას. ამ საიტის და მისი მეშვეობით შემოთავაზებული ნებისმიერი მომსახურების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით და თანხმობას გვაძლევთ თქვენი მონაცემების დამუშავევაბაზე, რის შესახებაც ქვემოდ არის მითითებული.


  წინამდებარე პოლიტიკა ეხება მხოლოდ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ თქვენზე ვაგროვებთ საიტიდან ან მესამე მხარისგან, ისეთის როგორიცაა სოციალური მედია კომპანიები. ეს არ ეხება ინფორმაციას ისეთ საკუთრებაზე, რომელიც მოწოდებულია ჩვენი პარტნიორების მიერ.


  ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ მოვახდინოთ თქვენზე შეგროვებული პერსონალური მონაცემების მოცულობის მინიმიზაცია, და შევჯერდეთ მხოლოდ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენის აზრით, საჭიროა იმისთვის რომ უზრუნველყოს საიტის კომფორტული გამოყენება .


  ჩვენ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ თქვენგან წინასწარი, პირდაპირი, თვითნებური და გაცნობიერებული თანხმობის მიღების შემდეგ, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ვებ-საიტზე გამოქვეყნებულ ჩვენს მოთხოვნაზე.


  ზოგადად, თქვენ მხოლოდ ერთხელ დაგჭირდებათ თანხმობის მიცემა. ჩვენ პოლიტიკაში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით ცვლილებების შემთხვევაში, ჩვენ აუცილებლად შეგატყობინებთ აღნიშნულის შესახებ და შესაძლოა კვლავ გახდეს საჭირო თქვენგან თანხმობის მიღება.

 3. რა სახის პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენთან დაკავშირებით?

  ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით:ჩვენ შევაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი საიტის გამოყენებისას. ჩვენ აგრეთვე შეგვიძლია, ამავე დროს შევაგროვოთ სხავა ინფორმაცია თქვენს შესახებ, ისეთის როგორიცაა ობიექტის ტიპი რომელშიც ხართ დაინტერესებული, მისი ღირებულება და ადგილმდებარეობა და ა.შ. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდით რეგისტრაციის გავლის დროს დარეგისტრირებული მომხმარებლის სტატუსით (კერძოდ - თქვენი მომხმარებლოს იდენტიფიკატორი ID და ელექტრონული ფოსტის მისამართი), თუ არის მზგავსი მოთხოვნა საინტერესო ობიექტზე სიახლეების შეტყობინება ელ. ფოსტაზე. შჩვენ აგრეთვე შევაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენთან ტელეფონით, ელ. პოსტით მიმოწერისას ან სხვა საშუალებით.


  ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ :ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ: ეს ინფორმაცია განსხვავდება იმ "ინფორმაციისაგან, რომელსაც გვაწვდით თქვენ", რადგანაც ის ეხება ჩვენს მიერ შეგროვებად ტექნიკურ მონაცემებს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოდ ტექნიკური ინფორმაცია, რომელსაც პოტენციურად შეუძლია თქვენი იდენტიფიკაცია, ისეთი როგორიცაა ინტერნეტ-პროტოკოლის მისამართი (IP), რომელიც გამოიყენება მოწყობილობის (პკ, პლანშეტი, მობილური ტელეფონი და ა.შ.) ინტერნეტის ქსელთან ჩასართავად, თქვენი ინტერნეტ კავშირი, სისტემაში შესვლის მონაცემები, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, ბრაუზერში არჩეული ენა, ბრაუზერის პლაგინები, დროის ზონის პარამეტრები, ბრაუზერის პლაგინების ტიპები და ვერსიები, ოპერაციული სისტემა და პლატფორმა, ა/ბ ტესტირება და მათი ვერსიები. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოდ ინფორმაცია თქვენი ვიზიტის შესახებ, მათ შორის უნიფიცირებული რესურსი ლოკატორი (URL-მისამართი) ჩვენს საიტზე, მისგან ან მისი მეშვეობით გადასვლების სრული მარშრუტი (მათ შორის თარიღი და დრო), პროდუქტები, რომლებსაც ათვალიერებდით ან ეძებდით, გვერდის უკუკავშირის დრო, ატვირთვის შეცდომა, გარკვეული გვერდების მონახულების ხანგრძლივობა, ინნფორმაცია გვერდებთან ურთიერთკავშირის შესახებ (ისეთი როგორიცაა გადაფურცვლა, დაკლიკვა და მაუსის კურსორის მიყვანა), გვერდებზე გადასვლის მეთოდები და ნებისმიერი ტელეფონის ნომერი, რომლიდანაც შემოდის ზარი ჩვენს კლიენტთა მხარდაჭერის სამსახურის ნომერზე. ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ იმ რეკლამისგანმთავსებლების და პარტნიორების აღრიცხვა, რომლებთანაც გაქვთ ურთიერთშეხება, აგრეთვე ელექტრონული წერილების შინაარსი, რომლებსაც თქვენ მათ უგზავნით.


  ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ მესამე პირისგან:ჩვენ შეგვიძლია მივიყოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ, თუ თქვენ იყენებთ რომელიმე სხვა ჩვენს მიერ მართვად ვებ-საიტს ან სხვა შეთავაზებულ მომსახურებას. ამ შემთხვევაში, ასეთი მონაცემების მიღების შემდეგ, ჩვენ შეგატყობინებთ, რომ ისინი შესაძლოა გავრცელებული იქნან კომპანიის შიგნით და ამ საიტზე შეგროვებულ მონაცემებთან შეთავსებით. აგრეთვე, ჩვენ ვიწროდ ვთანამშრომლობთ მესამე პირებთან (მათ შორის, მაგალითად, სოციალურ მედია პლატფორმებთნ, საქმიან პარტნიორებთან, ტექნიკური, გადახდის და კურიერული მომსახურების სუბმენარდეებთან, სარეკლამო ქსელებთან, ანალიტიკის მომწოდებლებთან, საძიებო ინფორმაციის მომწოდებლებთან და საკრედიტო ინფორმაციის სააგენტოებთან) და მათგან შევიძლია თქვენზე ინფორმაციის მიღება.


 4. რისთვის ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

  გამოყენების ძირითადი ტიპები

  პოლიტიკის ამ განყოფილებაში აღწერილია, თუ როგორ ვიყენებთ ჩვენ თქვენს მონაცემებს უშუალოდ თქვენს მიერ საიტის და ჩვენი მომსახურების გამოყენების მიმართებაში. ჩვენ თქვენს ინფორმაციას გამოვიყენებთ ისე, როგორც ვიმედოვნებთ, თქვენ ჩვენგან მოელით, კერძოდ:


  • რომ მოგაწოდოთ მომსახურება, რომელიც ჩვენს საიტზეა ხელმისაწვდომი;
  • როდესაც თქვენ თანხმდებით ასეთ გამოყენებაზე, თქვენი საძიებო მოთხოვნების და შეტყობინებების გადაცემაზე ჩვენი გუნდის წევრებს, კერძოდ უძრავი ქონების აგენტებს, კომერციულ აგენტებს, გაქირავების აგენტებს, გამქირავებლებს ან უძრავი ქონების მფლობელებს საზღვარგერეთიდან, იმ მიზეზით რომ, ხელი შეუწყოთ მათ, უშუალოდ თქვენთან ურთთიერთობაში და თქვენთვის უფრო მეტად პერსონალიზირებული სერვისის მიწოდებაში. ეს შეიძლება მოიცავდეს, თქვენთან კავშირს სხვა შესაბამისი უძრავი ქონების ობიექტებთან დაკავშირებით, თქვენს დამატებას მათ საკონტაკტო მონაცემთა ბაზაში, სამომავლო ურთიერთობისთვის და თქვენთვის დამატებითი მომსახურების შეთავაზებისთვის;
  • მესამე პირებს და ჩვენს წევრებს მივაწოდოთ მომსახურება და ინფორმაცია, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ მათი ეფექტურობის დონის შესაფასებლად;
  • ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებისას თქვენი გამოცდილების გაუმჯობესებასა და გამდიდრებაში;
  • რათა მოგეცეთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საიტზე ხელმისაწვდომ ინტერაქტიულ სერვისებში, ან მიიღოთ მონაწილეობა კონკურსებში ან პრომო აქციებში ჩვენი საიტის მეშვეობით;
  • გამოყენების პირობების იძულებითი აღსრულებისთვის
  • რათა დაგიკავშირდეთ, ჩვენს სერვისებზე თქვენი აზრის გასაგებად, და პერიოდულად შეგატყობინოთ ჩვენი გამოყენების წესებში და წინამდებარე პოლიტიკაში შესული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ ან წინამდებარე საიტის ან ჩვენი მომსახურების განვითარების შესახებ; და
  • რათა გაჩვენოთ თქვენთვის საინტერესო რეკლამა მაშინ, როდესაც ათვალიერებთ საიტს.

  ტექნიკური საკითხები

  პოლიტიკის ამ განყოფილებაში აღწერილია, თუ როგორ ვიყენებთ ჩვენ თქვენს მონაცემებს და ინფორმაციას, რომელიც შგროვილია ამ საიტის მონიტორინგის გზით, იმ დროს როდესაც თქვენ მისით სარგებლობთ. ჩვენ შეგვიძლია ეს ინფორმაცია გამოვიყენოთ:


  • რომ განსაზღვროთ ის მოდელები, რომელთა გამოყენებასაც შევძლებთ ჩვენს მარკეტინგულ სტრატეგიაში და რომელიც დაგვეხმარება ჩვენი მომსახურების, ფუნქციების და განცხადებების დამუშავებაში, ადმინისტრირებაში მხარდაჭერაში და გაუმჯობესებაში;
  • რათა ჩატარდეს მიმოხილვები, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი საიტის გაუმჯობესებაში და ოპტიმიზაციაში;
  • იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ საიტის კონტენტი იყოს მაქსიმალურად ეფექტური თქვენთვის და თქვენი კომპიუტერისთვის;
  • საიტის და შიდა ოპერაციების მართვისთვის, მათ შორის, გაუმართაობის აღმოფქვრა, მონაცემთა ანალიზი, ტესტირება, კვლევა, სტატისტიკა და გამოკვლევების ჩატარება; და
  • ჩვენი ძალისხმევის ფარგლებში, ვუზრუნველყოთ ჩვენი საიტის დაცვა და უსაფრთხოება.

  ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ ამ ტექნიკური ინფორმაციის გაერთიანება სხვა ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასთან თქვენს შესახებ, რათა ამან ხელი შეგვიწყოს თქვენი ინფორმაციის დამუშავებაში, როგორც წინამდებარე პოლიტიკაში არის აღწერილი.


  მარკეტინგის და კომუნიკაციის მიზნით გამოყენება

  ზოგჯერ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, რათა მოგაწოდოთ მარკეტინგული შეტყობინებები, შესაძლებლობა მოგცეთ გქონდეთ ურთიერთობა ჩვენთან ან მესამე მხარეებთან გარე სერვისებზე. ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, ამაზე წინასწარ მივიყოთ თქვენი თანხმობა, თქვენ კი ნებისმიერ დორს შეგიძლიათ უარი თქვათ მარკეტინგული და სხვა შეტყობინებების გამოწერაზე, ამისთვის საჭიროა მოგვმართოდ. თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ ვებ გვერდით, მარკეტინგზე თანხმობის გარეშე. მარკეტინგული და საკომონიკაციო მიზნებისთვის ჩვენ შეგვიძლია:


  • პირდაპირი მარკეტინგული სარეკლამო განცხადებების და შეტყობინებების ელ-ფოსტით მოწოდება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ფოსტით ან ტელეფონით ან ჩვენს მიერ შერჩეული მესამე პირის მეშვეობით;
  • თქვენ და ჩვენი საიტის სხვა მომხმარებლებს შევთავაზოთ რჩევები და რეკომენდაციები იმ პროდუქტის და მომსახურების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა დაგაინტერესოთ თქვენ ან ისინი;
  • თქვენთან ურთიერთობა სხვა სოციალურ მედია პლატფორმებზე და იქ თქვენი ინფორმაციის გაზიარება;
  • მივაწოდოთ თქვენი ინფორმაცია მესამე მხარეს, რომელსაც ჩვენის აზრით, შეუძლია თქვენთვის საინტერესო საქონელის ან სერვისების შეთავაზება, რათა შემდგომში დაგიკავშირდნენ თავიანთი საქონლის ან სერვისების თაობაზე; და
  • ჩვენი პირდაპირი მარკეტინგული კომუნიკაციის ეფექტურობის მონიტორინგი და თქვენი უკუკავშირი.
 5. ვის აქვს წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე?

  ჩვენ ვინარჩუნებთ წვდომას ყველა ტიპის პერსონალურ ინფორმაციაზე რომელიც მოვიპოვეთ თქვენგან ან თქვენს შესახებ. როდესაც ის აღმოჩნდება ჩვენს ხელში, ჩვენ ამ ინფორმაციაზე დაგვეკისრება პასუხისმგებლობა და მასზე გავრცელდება ნებისმიერი პირობა ან კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც კი გაგვაჩნია.


  თუ ჩვენი ბიზნესი იყიდება, ერწყმება, ან თუ ჩვენ ვყიდით ან ვყიდულობთ ნებისმიერ ბიზნესს ან აქტივს, ჩვენ შეგვიძლია გავანდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ასეთი ბიზნესის ან აქტივების პოტენციულ გამყიდველს ან მყიდველს. ჩვენ აუცილებლად დავრწმუნდებით იმაში, რომ ნებისმიერი ასეთი მონაცემების გადაცემა ხდება უსაფრთხოდ.


  თუ ჩვენ გთავაზობთ ან გაწვდით მომსახურებას, მისი მიწოდებისთვის მოგვიწევს თქვენზე ინფორმაცია გავანდოთ მესამე პირს. ამ საიტით სარგებლობისას, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს მიერ თქვენზე ინფორმაციის გაცემას, მომსახურების მიწოდებაზე უფლებამოსილ მესამე პირს. აგრეთვე, ჩვენ შეგვიძლია მესამე მხარეს ნება დავრთოდ ჩვენი სახელით მოგაწოდონ მომსახურება, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს თქვენზე ინფორმაციის დამუშავებას (ჩვენი შუამდგომლობით), მაგალითად ნაწილობრივი ადრესაცია ან იმ ინფორმაციის გაფართოება, რომელსაც ჩვენ თქვენზე ვინახავთ. არცერთ შემთხვევაში ჩვენ თქვენზე ინფორმაციას არ მივცემთ პირს, რომელიც კონტრაკტის მიხედვით არ არის დავალდებული კონფიდენციალობა დაიცვას. აგრეთვე, თქვენი თანხმობის გარეშე არ მივცემთ უფლებას მესაპე პირს, თქვენი ინფორმაცია გამოიყენოს მარკეტინგული მიზნებისათვის.


  ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ნებისმიერ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო საჯარო დაწესებულებას, იმ შემთხვევაში თუ მათ აქვთ სამართლებრივი უფლებამოსილება მოითხოვონ და მიიღონ ასეთი ინფორმაცია.


  ჩვენ არ მოვახდენთ თქვენი პირადი ინფორმაციის მესამე მხარისთვის გამჟღავნებას, მიყიდვას ან გავრცელებას, თქვენი თანხმობის გარეშე, თუკი ჩვენ არ ვიქნებით ვალდებულნი ეს გავაკეთოდ კანონის მიხედვით ან პროფესიონალური კონსულტაციის მისაღებათ. რომელიც პირდაპირ განსაზღვრულია კანონით ან პროფესიონალური რჩევის მისაღებად. ჩვენ თქვენს პირად ინფორმაციას შევინახავთ მანამდე, სადამდეც ეს იქნება მიზანშეწონილი და საჭირო და არაუმეტეს იმ პერიოდისა რაც დაშვებულია კანონმდებლობით.

 6. სად ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

  მონაცემები, რომელსაც თქვენს შესახებ ვაგროვებთ, შესაძლოა გადაცემული იქნას ან შეინახოს დანიშნულებს პუნკტში ევროპის ეკონომიკური ზონის (ეეზ) ფარგლებში. აგრეთვე, მონაცემები შეიძლება დამუშავებული იქნან იმ თანამშრომლების მიერ, რომლებიც მუშაობენ ჩვენს კომპანიაში ეზზ-ეს ფარგლებს გარეთ ან ერთერთ ჩვენ მომწოდებელთან ან მენარდესთან. ევროპის ეკონომიკური ზონის (ეეზ) გარეთ მყოფ ტერიტორიებს შესაძლოა არ ჰქონდეთ იურიდიული დაცვა, ექვივალენტური ისეთს, რომელიც გამოიყენება ეეზ-ში, მაგრამ ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ეზზ-ეს ფარგლებს გარეთ მყოფი ჩვენი მომწოდებლები და მენარდეები გააგრძელებენ ისეთი ზომების მიღებას, რაც საჭიროა იმისთვის რომ უზრუნველყონ თქვენი მონაცემების დამუშავება უსაფრთხოდ და წინამდებარე პოლიტიკის შესაბამისად. როდესაც თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გვიგზავნით, ეთანხმებით მათ გადაცემას, შენახვას და დამუშავებას.


  სამწუხაროდ, ამჟამად, ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის გადაცემა არ არის ბოლომდე უსაფრთხო, ტექნოლოგიების განვითარების დონის გამო. ჩვენ შესაძლო ყველაფერს გავაკეთებთ თქვენი პირადი მონაცემების დასაცავად, მაგრამ გარანტიას ვერ მოგცემთ, ჩვენ საიტზე გადაცემული თქვენი მონაცემების უსაფრთხოებაზე; ნებისმიერი ასეთი გადაცემა ხორციელდემა თქვენი რისკის ქვეშ. როგორც კი, ჩვენ მივიყებთ თქვენს ინფორმაციას, ჩვენ გამოვიყენებთ უსაფრთხოების მკაცრ პროცედურებს და ფუნქციებს,, რათა შევეცადოთ თავიდან ავაცილოდ არასანქცირებული წვდომა.


  ჩვენ მივყვებით უსაფრთხოების მკაცრ პროცედურებს, რათა უზრუნველყოთ რომ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია არ იქნეს დაზიანებული, განადგურებული ან მესამე პირისთვის გაზიარებული, თქვენი თანხმობის გარეშე, და აგრეთვე რომ ავაცილოთ მასზე არასანქცირებული წვდომა. კომპიუტერები, რომლებზეც შენახულია ეს ინფორმაცია, ინახება უსაფრთხო ადგილას, შეზღუდული წვდომით, ჩვენ კი ვიყენებთ უსაფრთხო ეკრანებს და სხვა ზომებს, მათზე ელექტრონული წვდომის შეზღუდვისთვის.


  წვდომა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც გვეხმარება ვინაობის დადგენაში გააჩნია მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად სჭირდებათ თქვენს ინფორმაციაზე წვდომა. შესაძლებელია, რომ მოგთხოვოთ გაიაროთ ჩვენი უსაფრთხოების ზომები, მანამდე სანამ ინფორმაციას გავამხელთ.

 7. თქვენი უფლებები

  თქვენ გაგაჩნიათ შესაბამისი მოქმედი კანონმდებლობით მონიჭებული ყველა უფლება პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით (ისეთები, როგორიცაა, პერსონალურ მონაცემებზე უარის თქმის უფლება, პერსონალური მონაცემების გადაცემის უფლება და სხვა გარანტირებული უფლებები).
 8. COOKIES და თვალყურის დევნება

  უამრავი საიტის მსგავსად, ჩვენც ვიყენებთ "cookies ფაილებს", რათა შევძლოთ ჩვენ საიტზე თქვენი ვიზიტების პერსონალიზაცია, შესვლის პროცედურის გამარტივება, თქვენი პრეფერენციების და ჩვენი საიტის გამოყენების მონიტორინგი. უფრო ვრცელი ინფორმაციის მისაღებათ, იმის შესახებ თუ რა ტიპის cookies ფაილებ ვაყენებთ, რისთვის ვიყენებთ მათ ან როგორ შეგიძლიათ მათი გამორთვა - გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენი cookies ფაილების გამეყენების პოლიტიკას.
 9. ამ პოლიტიკის ცვლილებები

  ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ჩვენ შესაძლოა მომავალში შევიტანოთ ამ პოლიტიკაში, გამოქვეყნდება ამ გვერდზე, და იქ სადაც ეს იქნება საჭირო ან მიზანშეწონილი, გეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საშუალებით. გთხოვთ, ხშირად შეამოწმოთ ეს ვებ-გვერდი, რათა შენიშნოთ რამენაირი განახლება ან ცვლილება ამ პოლიტიკაში.