Flatfy ვებსაიტის მოხმარების წესები

გთხოვთ, ამ და flatfy-ს სხვა ვებ-გვერდების გამოყენებამდე, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს წესები და პირობები, რაგდან ისინი წარმოადგენენ სავალდებულო ლეგალურ შეთანხმებას ჩვენსა და თქვენ შორის.

რას ეხება წინამდებარე წესები?წინამდებარე წესები განსაზღვრავენ ფუნდამენტალურ სამართლებრიც წესებს რომელიც ეხება ვებ გვერდის www.flatfy.com-ის (მათ შორის და არამხოლოდ, შპს Flatfy-ს საკუთრებაში არსებული სხვა დომენების რომლებსაც აქვთ უძრავი ქონების ვებგვერდის პროფილი და წარმოადგენენ კომპანიის საკუთრებას), შემდგომში კოლექტიურად ან/და ცალ-ცალკე მოიხსენიება როგორც "ვებ გვერდი".

მოცემულ დოკუმენტში ტერმინი წესები აღნიშნავს წინამდებარე "წესებს". ტერმინი "თქვენ" გამოიყენება ვებგვერდის მომხმარებლებისადმი მიმართვის დროს.
 1. ვინ ვართ ჩვენ და როგორ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ
 2. ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს
 3. ჩვენ შესაძლოა მოვახდინოთ მოხმარების წესებში ცვლილებების შეტანა
 4. ჩვენ შესაძლოა მოვახდინოთ ცვლილებები ჩვენს საიტზე
 5. თქვენი ვალდებულებები და გამოყენების მისაღები ფორმა
 6. ინტერაქტიული სერვისები და კონტენტი
 7. რეგისტრაცია
 8. ინტელექტუალური საკუთრება
 9. გარანტიები
 10. აკრძალვა ვებ-გვერდიდან
 11. ჩვენ შესაძლოა შევაჩეროთ ან წავშალოთ ჩვენი ვებ გვერდი
 12. ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა იმ ვებგვერდებზე რომლებსაც ჩვენ ვაკავშირებთ
 13. საიტის მიბმის წესები
 14. ჩვენი პასუხისმგებლობა იმ დანაკარგის ან დაზიანების შედეგად რომელიც მოგადგათ
 15. რომელი ქვეყნის სამართალი გამოიყენება დავის შემთხვევაში?
 16. მომხმარებლის უკუკავშირი და ხარისხი
 1. ვინ ვართ ჩვენ და როგორ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ

  1. ჩვენ ვართ Flatfy OÜ (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, დაფუძნებული ესტონური კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანიის რეგისტრაციის კოდი 14147289) და ჩვენი იურიდიული მისამართი არის ქ. პუნანე 24a, ლაშნამაეს რაიონი, ტალინი, ჰარჯუ, 13619, ესტონეთი (შემდგომში მოხსენიებულია როგორც "ჩვენ"). ჩვენ ვართ ვებ გვერდის ოფიციალური მესაკუთრეები და პროვაიდერები.


  2. To contact us, please email hello@flatfy.com or by post to our address above.
 2. ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს

  1. წინამდებარე წესები წარმოადგენენ იმ სამართლებრივი წესების, უფლებების და ვალდებულებების ერთობლიობას რომელიც შეეხება მოცემულ ვებ გვერდს და მის ოპერაციულ ნაწილს.


  2. ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ გაეცანით, მიიღეთ და სრულად ეთანხმებით ამ წესების დაცვას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ წესებს გთხოვთ, თავი შეიკავოთ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებისგან.


  3. წინამდებარე გამოყენების პირობები წარმოადგენს ორივე მხარისთვის ხელშემკვრელ სამართლებრივ ვალდეუბლებას (როგორც საჯარო შეთავაზება).


  4. მოხმარების წესები აკეთებენ რეფერენსს სხვა წესებსა და პოლიტიკაზე რომელიც ეხება ვებგვერდის მოხმარებას, მაგალითად, როგორიც არის ქუქების პოლიტიკა, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ განცხადება. აღნიშნული ვებგვერდის გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას ზემოაღნიშნული წესების და პოლიტიკის გავრცელებაზე.


 3. ჩვენ შესაძლოა მოვახდინოთ მოხმარების წესებში ცვლილებების შეტანა

  1. მოქმედ კანონმდებლობაში ან კომპანიასთან მიმართებით მოქმედ პროცესებში ცვლილებების გამო, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ "წესები" დროდადრო საიტის განახლების გზით. ყოველთვის, როდესაც გსურთ გამოიყენოთ ჩვენი საიტი, გთხოვთ შეამოწმოთ "წესები" მიმდინარე მდგომარეობაში. თქვენ შესაძლოა დაამატოთ ეს გვერდი თქვენი ბრაუზერის ფავორიტებში სწრაფი და მოხერხებული წვდომისთვის.
 4. ჩვენ შესაძლოა მოვახდინოთ ცვლილებები ჩვენს საიტზე

  1. შესაძლოა ჩვენ შევცვალოთ ჩვენი საიტის კონტენტი, მისი ფუნქციონალი ან სხვა ასპექტები, ამოვიღოთ, შევწყვიტოთ ან წავშალოთ საიტის სხვადასხვა ნაწილები, რამაც შეიძლება თქვენი კავშირის შეფერხება გამოიწვიოს (სრულად ან ნაწილობრივ). ჩვენ შევეცდებით საიტის ცვლილებამდე მოგაწოდოთ შეტყობინება, თუმცა მსგავსი შეტყობინება არ უნდა იქნას მიჩნეული როგორც სავალდებულო.
 5. თქვენი ვალდებულებები და გამოყენების მისაღები ფორმა

  1. თქვენ ეთანხმებით რომ თქვენ ხართ სრულად პასუხისმგებელი თქვენი კომპიუტერული სისტემა (როგორც მოწყობილობის და პროგრამული უზრუნველყოფის ნაწილში) შესაბამისობაშია იმ ყველა ტექნიკურ პარამეტრთან რომელიც საჭიროა საიტის მოხმარებისთვის და თქვენი კომპიუტერული სისტემა შესაბამისობაშია ამ საიტთან. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას საიტის ნორმალური ოპერირების პერიოდში თქვენს კომპიუტერულ სისტემაში არსებული პრობლემების გამო.


  2. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ვებგვერდის სისტემა. მაგალითად, თქვენ არ უნდა შეაღწიოთ, ხელი შეუშალოთ უსაფრთხოებას ან სხვაგვარად ხელი შეუშალოთ სისტემის და ვებგვერდის ოპერირებას. თქვენ გეკრძალებათ: ვებგვერდის და სისტემის დავირუსება და ისეთი მასალების გავრცელება რომელიც შეიძლება იყოს დავირუსებული და ტექნოლოგიურად მავნე. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ არასწორად საიტის ნებისმიერი ნაწილი და გამოგვიგზავნოთ მხოლოდ მიზნობრივი მოთხოვნები. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ საიტი ნებისმიერი კანონის დარღვევის მიზნით ასევე დანაშაულის ან დარღვევის ჩადენის მიზნით.


  3. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ან შეეცადოთ ავტომატიზირებული პროგრამების გამოყენებას (რაც მოიცავს, სპაიდერებს ან ვებ ქრავლებს) რომ შეეცადოთ შეაღწიოთ ვებგვერდის სისტემაში, ან შეავსოთ/გააგზავნოთ რამდენიმე ფორმა ერთდროულად ან მოძებნოთ, მიიღოთ ვებგვერდის რომელიმე ლინკი, გარდა იმ ლინკისა რომელსაც ავტომატიზირებული პროგრამა თავისით უნიკალურად მოძებნის მომხმარელის პანელში და სრულად არის შესაბამისობაში რობოტების გამორიცხვის პროტოკოლთან ("დაშვებული პროგრამა"). თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ სხვა სახის ტექნოლოგია საიტთან მიმართებაში. ნებისმიერი ასეთი ქმედება ან ქმედების მცდელობა ავტომატიზებული პროგრამების გამოყენებისა (გარდა დაშვებული პროგრამების გამოყენებისა) გამოიწვევს ვებგვერდის არასწორ გამოყენებას. ჩვენს სისტემაზე ან ვებგვერდზე ნებისმიერი ავტომატური პროგრამის გამოყენება (გარდა დაშვებული პროგრამებისა) არის მკაცრად აკრძალული.


  4. თქვენ არ უნდა ატვირთოთ ან გამოიყენოთ შეურაცხმყოფელი კონტენტი ან გაუწიოთ შუამავლობა კომერციულ სერვისებს ნებისმიერი კომუნიკაციის ფრმით ან მეილით რომელსაც იღებთ ან აგზავნით ამ ვებგვერდის მეშვეობით.
 6. ინტერაქტიული სერვისები და კონტენტი

  1. წინამდებარე ფორმის შევსების და გაგზავნის შედეგად, Flatfy-ს წარმოეშვება უფლებამოსილება შეინახოს თქვენი პირადი მონაცემები კლიენტების ბაზაში. ასევე ჩვენ ვიტოვებთ უფლებამოსილებას გამოვიყენოთ და დავამუშავოთ თქვენი პირადი მონაცემები ჩვენი წესების შესაბამისად.


  2. თქვენ იძლევით გარანტიას შემდეგზე: კონტენტზე, რომელსაც თქვენ ტვირთავთ ჩვენს ვებგვერზე (იმ შემთხვევაში თუ ამგვარი ფაქტი მოხდება), ინტელექტუალური საკუთრების უფლება გეკუთვნით თქვენ და თქვენს მიერ შესაბამისი კონტენტის გამოყენება არ არღვევს სხვის გარანტირებულ უფლებებს ან მესამე მხარის ინტერესს. ყველა სახის კონტენტი, რომელსაც თქვენ ტვირთავთ ჩვენს ვებგვერდზე ითვლება არა-კონფიდენციალურად და არ წარმოადგენს ვინმეს საკუთრებას და ჩვენ გვაქვს უფლება გამოვიყენოთ, გავამრავლოთ, მივაწოდოთ და გავუზიაროთ მესამე პირებს ნებისმიერი ასეთი კონტენტი ნებისმიერი მიზნისთვის. ჩვენ ასევე გვაქვს უფლება გავუმხილოთ თქვენი იდენტობა ნებისმიერ მესამე მხარეს რომელიც განაცხადებს პრეტენზიას ან დაიწყებს მტკიცებას რომ თქვენს მიერ ვებგვერდზე ატვირთული კონტენტი ართვევს მესამე მხარის სამართლებრივ უფლებებს.


  3. ვებგვერდის მომხმარებლების მიერ გამოთქმული შეფასებები, ასევე სხვა ვებგვერდზე არსებული სხვა ბმულები შეიძლება არ გამოხატავდეს და შეესაბამებოდეს ჩვენს მოსაზრებებს და შეხედულებებს.


  4. ყველაფერი, რასაც ატვირთავთ ჩვენ ვებ-გვერდზე უნდა:

   1. იყავით ზუსტი;


   2. იყავით გულწრფელი; და


   3. იმ ქვეყნის არსებული კანონმდებლობის დაცვა, რომელშიც ის გამოქვეყნდა


  5. თქვენი კონტენტი არ უნდა იყოს:

   1. მოიცავს ნებისმიერ მასალას რომელიც ცილისმწამებლურია ნებისმიერი პიროვნების მიმართ;


   2. შეიცავს ისეთ მასალებს რომელიც არის უცენზურო, შეურაცხმყოფელი, არაზუსტი, რასისტული, დისკრიმინაციული, არაეთიკური, ამორალური ან დამამცირებელი; ან


   3. შეიცავს ისეთ მასალებს რომელიც მესამე პირის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას ლახავს ან პოტენციურად შელახავს
  6. ჩვენი დისკრეციიდან გამომდინარე ჩვენ განვსაზღრავთ მოხდა თუ არა წინამდებარე პოლიტიკის რომელიმე მუხლის დარღვევა. იმ შემთხვევაში თუ დადგინდება წინამდებარე პოლიტიკის დარღევევა, ჩვენს მიერ მიღებულ იქნება შესაბამისი ზომები. ჩვენს მიერ გამოყენებული ზომები მოიცავს:


   1. საიტის გამოყენების უფლების დაუყოვნებლივი, დროებითი ან მუდმივი გახმობა;


   2. ჩვენი საიტზე თქვენს მიერ ატვირთული მასალის დაყოვნებლივი, დროებითი ან მუდმივი ამოღება;


   3. შემდგომი სამართლებრივი ქმედება თქვენს წინააღმდეგ; და


   4. გონივრულობის ფარგლებში სამართალდამცავი ორგანოების ან ხელისუფლებისადმი ასეთი ინფორმაციის გამჟღავნება.
  7. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი უფლებებისა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, წინასწარი შეტყობინების და ახსნა-განმარტების გარეშე, ჩვენი საიტიდან ამოვიღოთ თქვენს მიერ ატვირთული ნებისმიერი შინაარსის ინფორმაცია მათ შორის და არამხოლოდ თქვენს საიტთან დამაკავშირებელი ბმული.


 7. რეგისტრაცია

  1. იმისათვის რომ მიიღოთ ვებგვერდის სრული ფუნქციონალი, თქვენ უნდა დაეთანხმოთ რეგისტრაციის პ


  2. თითოეული რეგისტრაცია არის მხოლოდ ერთი მომხმარებლისთვის.


  3. ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაცია არის მხოლოდ ზოგადი გამოყენებისთვის და არ წარმოადგენს კონკრეტულ რჩევას.


  4. თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისრულეზე ასევე სისწორეზე.


  5. თქვენ უნდა გვაცნობოთ ჩვენი საიტის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენების შესახებ ან ნებისმიერი უსაფრთხოების პარამეტრის დარღვევის შესახებ რომლის შესახებაც გაქვთ ინფორმაცია.


  6. ჩვენ უფლება გვაქვს უფლება გავთიშოთ ნებისმიერი ანგარიშის ID, რომელიც არჩეულია თქვენს მიერ ან ასევე გამოყოფილია ჩვენს მიერ, ნებისმიერ დროს, თუ ჩვენი გონივრული გადაწყვეტილებით თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ გამოყენების პირობებს.


  7. ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ თქვენი პირადი მონაცემების შენახვა, გამოყენება, გადაცემა, ტრანსფორმაცია და სხვა საქმიანობა, რომელიც ჩვენთვის გადაცემულია რეგისტრაციის პროცესში, ხორციელდება ამ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და პირადი მონაცემების საუკეთესო პრაქტიკის თანახმად.


 8. ინტელექტუალური საკუთრება

  1. ამ ვებ-გვერდის ყველა საავტორო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები (მათ შორის ყველა უფლება მონაცემთა ბაზებზე, სასაქონლო ნიშნებზე, სერვისი ნიშნებზე, სავაჭრო სახელები, ტექსტზე, გრაფიკზე, პროგრამულ კოდზე, ფაილებსა და ბმულებზე) გვეკუთვნის ჩვენ. ყველა უფლება დაცულია. ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება ჩაითვლება დარღვევად და შესაძლოა დაიწყოს სამართლებრივი დავა.


  2. ამ საიტზე განთავსებული ზოგიერთი მასალა შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებ-გვერდებსა და რესურსებზე, ან მოიცავდეს მესამე მხარის კონტენტს, რომელიც ჩვენ ვიყენებთ სამართლიანი გამოყენების პოლიტიკის საფუძველზე. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და არ უნდა ვიყოთ პასუხისმგებელნი მესამე მხარის საავტორო უფლებების დარღვევისთვის ნებისმიერი ფორმით.


 9. გარანტიები

  1. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ დავრწმუნდეთ რომ ამ საიტის მეშვეობით ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მასალა (რომელიც ასევე მოიცავს ბმულებს სხვა საიტებზე) არ არის დაბინძურებული, ჩვენ არ ვიძლევით იმის გარანტიას რომ მასალა თავისუფალი იქნება დაბინძურეისგან, ვირუსებისაგან ან/და მსგავსი კოდისგან.


  2. სოფტის და ინტერნეტის ხასიათიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ჩვენს საიტზე თქვენი წვდომა იქნება უწყვეტი ან შეცდომებისგან თავისუფალი. შესაძლოა ჩვენ შეტყობინების გარეშე შევაჩეროთ, გავაუქმოთ, შევწყვიტოთ ან შევცვალოთ საიტის ყველა ან მისი ნაწილი შეტყობინების გარეშე. ამასთანავე, ჩვენ არ დაგვეკისრება პასუხისმგებლობა იმ შემთხვევებთან მიმართებაში რომელიც ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმაა.


  3. ინფორმაცია რომელიც მოწოდებულია ვებგვერდზე არის მხოლოდ ზოგადი გამოყენებისთვის და არ წარმოადგენს კონკრეტულ რჩევას. ამასთანავე, ჩვენ ვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას რათა ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია იყოს განახლებული, ჩვენ არ ვიძლევით განცხადებებს და გარანტიებს, აშკარას და ნაგულისხმევს, ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაციის სიზუსტის, სისრულის და განახლებულობის შესახებ (თუ ამგვარი გარანტია არ არის სავალდებულო მარეგულირებელი სამართლის მიხედვით).


  4. ჩვენ არ წარმოგიდგენთ განცხადებებს ან გარანტიებს საიტზე ინფორმაციის სისწორის, სიზუსტის ან განახლებულობის შესახებ.


  5. ჩვენ არ ვიძლევით განცხადებებს ან გარანტიებს, რომ მასზე განთავსებული საიტის ან ინფორმაცია აკმაყოფილებს კანონებს, რომლებიც განსხვავდება კანონებით, რომლებიც სპეციალურად გამოიყენება კანონის გამოყენების წესებით.


  6. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ჩვენ გვსურს გამოვრიცხოთ ყველა პირობა, გარანტია, განცხადება ან სხვა პირობა, რომელიც ვრცელდება ჩვენს საიტზე ან მის შინაარსზე, აშკარად გამოხატულად ან ნაგულისხმევად.


  7. ვებ-გვერდზე მოცემული ინფორმაცია უძრავი ქონების დეტალების შესახებ მოწოდებულია მესამე მხარე უძრავი ქონების აგენტების, კომერციული აგენტების, უძრავი ქონების მესაკუთრეების, საზღვარგარეთ არსებული უძრავი ქონების მესაკუთრეების ან ახალი სახლების დეველოპერების ან შესაბამისი პერსონების მიერ მოწოდებული ბმულების საფუძველზე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მოწოდებული უძრავი ქონების დეტალების შესახებ ამასთანავე არ ვიძლევით განცხადებებს და გარანტიებს ასეთი ინფორმაციის სიზუსტის და სისრულის შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ეყრდნობით ამ დეტალებს, თქვენ ამგვარად იქცევით თქვენი რისკის საფუძველზე. ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებამდე ან ნებისმიერი მოქმედების განხორციელებამდე რაც ეხება ვებ გვერდზე განთავსებულ უძრავ ქონებებს, ჩვენს რეკომენდაციას გიწევთ გადაამოწმოთ ამგვარი უძრავი ქონებების შესახებ ინფორმაცია.
 10. აკრძალვა ვებ-გვერდიდან

  1. ჩვენ ვინარჩუნებთ უფლებას შევუწყვიტოთ მომხმარებელს საიტის მოხმარება ან/და შევზღუდოთ ან გავაუქმოთ მისი წვდომა ან გამოყენება ნებისმიერ ან ყველა სერვისის ელემენტზე, მუდმივი ან დროებით რეჟიმში ჩვენი დისკრეციის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელს გაეგზავნება შესაბამისი შეტყობინება და შემდეგში აღარ ექნება უფლება მოინახულოს ვებსაიტი სხვა სახელით ან სხვა მომხმარებლის მეშვეობით.
 11. ჩვენ შესაძლოა შევაჩეროთ ან წავშალოთ ჩვენი ვებ გვერდი

   ჩვენი საიტი ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე.

  1. ჩვენ არ ვიძლევით იმის გარანტიას, რომ ჩვენი საიტის ან მასზე რაიმე შინაარსი ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი ან უწყვეტი. ჩვენ შეიძლება შეაჩეროს ან გააუქმოს ან შეზღუდეს ჩვენი საიტის ყველა ან ნებისმიერი ნაწილის ხელმისაწვდომობა ბიზნესსა და საოპერაციო მიზეზებს. ჩვენ შევეცდებით მოგცეთ გონივრული შენიშვნა ნებისმიერი შეჩერების ან გაყვანის შესახებ.


  2. თქვენ ასევე ხართ პასუხისმგებელი უზრუნველყოთ რომ ყველა ადამიანი რომელიც თქვენი ინტერნეტის გამოყენებით დაუკავშირდება ჩვენს საიტს, აცნობიერებდეს და იცნობდეს წინამდებარე წესებს და სხვა წესებს და პირობებს, ასევე მოქმედებდეს მათი გათვალისწინებით.
 12. ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა იმ ვებგვერდებზე რომლებსაც ჩვენ ვაკავშირებთ

  1. წინამდებარე ვებგვერდი შეიცავს ბმულებს ვებგვერდებზე რომელსაც მართავენ სხვები ან ნაწილობრივ ასახავს ინფორმაციას, რომელიც შეგროვებულია ამგვარი ვებგვერდებიდან სამართლიანი გამოყენების პოლიტიკის საფუძველზე. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი ასეთი ინფორმაციის ინდივიდუალურ კონტენტენზე. შესაბამისად, არ ვიძლევით განცხადებებს და გარანტიებს მიბმულ ვებგვერდებზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ. წინამდებარე ბმულები მოცემულია მხოლოდ თქვენი ინფორმაციისთვის. ჩვენ არ ვუწევთ რეკომენდაციას ნებისმიერ პროდუქტს ან სერვისებს რომელიც სხვა მიბმულ ვებსაიტებზე არის რეკლამირებული (გარდა იმ შემთხვევებისა სადაც მითითებულია სხვაგვარად). თუ თქვენ გადაწყვეტთ, ვებგვერდზე მიბმული სხვა ვებ გვერდების გამოყენებას, გთხოვთ სრულად გაითვალისწინეთ თქვენი რისკი.
 13. საიტის მიბმის წესები

  1. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ წინამდებარე ვებგვერდის ლინკი ჩვენი თანხმობის გარეშე. კერძოდ (მაგრამ ზემოაღნიშნულის შეზღუდვის გარეშე) თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ვებგვერდის ნებისმიერი ბმული სხვა საიტზე. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ჰოუმ გვერდის ლინკი იმ პირობით რომ (ჩვენი გონივრული შეფასებით) არ ავნებს ჩვენს რეპუტაციას და არ დაგვაყენებს შემდგომი რისკების წინაშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეტყობინების და მიზეზის დასახელების გარეშე მოგთხოვოთ ქმედების შეწყვეტა.


  2. ჩვენი საიტი არ უნდა მიებას სხვა საიტს, შესაბამისად თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი საიტის ლინკი გარდა მთავარი გვერდის ლინკისა.


  3. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენთან კავშირი ჩვენთან აფილირების, დადასტურების ან მოწონების დასამტკიცებლად მაშინ როდესაც ასეთი ასოციაცია არ არსებობს.
 14. ჩვენი პასუხისმგებლობა იმ დანაკარგის ან დაზიანების შედეგად რომელიც მოგადგათ

  1. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ან არ შეზღუდავთ ჩვენს პასუხისმგებლობას თქვენს მიმართ, თუ ამგვარი გამორცხვა ან შეზღუდვა იქნება უკანნო. ეს მოიცავს პასუხისმგებლობას სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი დაუდევრობის ან ჩვენი თანამშრომლების, აგენტების ან ქვეკონტრაქტორების გულგრილობისა მიერ და ასევე თაღლითობის ან თაღლითური ინტერპრეტაციის საფუძველზე.


  2. წინა მუხლიდან გამომდინარე, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი პროგრამული უზრუნველყოფის ან ინტერნეტის გაუმართაობის ან შეუძლებლობის გამო, ან რაიმე სხვა გარემოებების საფუძველზე რომელიც არის ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა.


  3. 14.1 მუხლის თანახმად, ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას თქვენი ანგარიშის ID-ს დაკარგვაზე, თუ ამგვარი შედეგი გამოწვეულია დაზიანების, შეცდომის, ძაბვის დაკარგვის ან სხვაგვარად არის გამოწვეული თქვენი კომპიუტერში სისტემის მიერ.


  4. ჩვენ შესაძლოა მოვახდინოთ ისეთი სისტემების ინკორპორაცია რომელიც შეაჩერებს ავტომატიზებული პროგრამებს რომელთა მიზანია ჩვენი სისტემის და საიტის ფარგლებში არაავტორიზებული წვდომის მიღება. თქვენ არ გაქვთ მსგავსი მიზნებისთვის ასეთი პროგრამების გამოყენების ან გამოყენების მცდელობის უფლება. 14.1 მუხლიდან გამომდინარე, ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ პასუხისმგებელი ჩვენს სისტემაზე ან საიტზე მსგავსი ავტომატიზირებული პროგრამების გამოყენების ან გამოყენების მცდელობიდან გამომდინარე შედეგებზე.


  5. ჩვენ არ ვართ და არ უნდა ვიქნეთ მიჩნეული პასუხისმგებელი ნებისმიერი დანაკარგის ან ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია ვირუსის მიერ, სისტემაზე შეტევის შედეგად ან სხვა ტექნოლოგიური დაზიანებით რამაც შესაძლოა კომპიუტერის მოწყობილობის, კომპიუტერული პროგრამების, მონაცემების ან სხვა მასალის დაზიანება გამოიწვიოს, თქვენს მიერ ჩვენი საიტის მოხმარების პროცესში ან ჩვენი საიტიდან ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საიტიდან კონტენტის გადმოწერის პროცესში.


  6. ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა შესაძლო ნაგულისხმევ მოცემულობას, გარანტიას, განცხადებას და სხვა პირობას რომელიც შესაძლოა იგულისხმებდეს ჩვენს საიტთან მიმართებაში ან ნებისმიერ მის კონტენტზე.

   ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერი დანაკარგის ან ზიანისათვის, რომელიც გამომდინარეობს სახელშეკრულებო, დელიქტური (მოიცავს გაუფრთხილებლობას), საკანონმდებლო ვალდებულების დარღვევიდან, მიუხედავად მისი განსაზღვრულობისა, გამომდინარე ან დაკავშირებული შემდეგთან:

   გამოყენება, ან გამოყენების შეუძლებლობა, ჩვენი ვებგვერდის; ან

   გამოიყენო ან დაეყრდნო ვებგვერდზე არსებულ კონტენტს.

   კერძოდ, ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა შემდეგზე:

   წმინდა მოგების, გაყიდვების, ბიზნესის ან შემოსავლის დაკარგვა;

   საქმიანობის შეფერხება;

   მოსალოდნელი დანაზოგის დაკარგვა;

   საქმიანი შესაძლებლობების, ღირებულების ან რეპუტაციის დაკარგვა; ან

   ნებისმიერი არაპირდაპირი და შედეგობრივი დანაკარგი ან ზიანი.
 15. რომელი ქვეყნის სამართალი გამოიყენება დავის შემთხვევაში?

  1. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ მომხმარებელი, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წინამდებარე გამოყენების პირობები, მათი ძირითადი საგანი და შემუშავების წესები, რეგულირდება ევროკავშირის კანონმდებლობით ან სხვა კანონით, რომელიც უნდა იქნას გამოსაყენებელი სამართლის მისადაგების წესების შესაბამისად. წინამდებარე პირობების გამოყენებით, ორივე მხარე თანხმობას ვაცხადებთ რომ ჩვენს შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა გადაწყდება ექსკლუზიურად ესტონური სასამართლოების მიერ.
 16. მომხმარებლის უკუკავშირი და ხარისხი

  1. ჩვენ ვცდილობთ იმის მიღწევას, რომ მომხმარებლის ფიდბექზე მოხდეს დროული რეაგირება, სამართლიანად და მუდმივად, ასევე მისი შესაბამისი აღრიცხვა. ჩვენ ღია ვართ ნებისმიერი შემოთავაზებისთვის, რომლითაც შევძლებთ ჩვენი სერვისის გაუმჯობესებას. გთხოვთ მოგვწეროთ hello@flatfy.com. ჩვენი მიზანია მივიღოთ და გავიზიაროთ მომხმარებლების ფიდბექი.


  მადლობა რომ ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს. გისურვებთ სასიამოვნო გამოცდილებას!
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!