Flatfy ქუქების პოლიტიკა

Flatfy.com-ზე ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ სრულად გამჭვირვალე ჩვენი მომამხრებლების ინფორმაციის გამოყენების შესახებ. აღნიშნული პოლიტიკა მკაფიოდ უსვამს ხაზს როგორ, როდის და რატომ ვიყენებთ ქუქებს. ჩვენი ვებ-გვერდით და მომსახურებით სარგებლობის გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით ქუქების და შესაბამისი ტექნოლოგიების პოლიტიკაში აღწერილი მიზნებისთვის გამოყენებას.
 1. რა არის ქუქები?

  თითქმის ყველა ვებ-გვერდის საერთო პრაქტიკის შესაბამისად, ეს გვერდიც იყენებს ქუქებს, რომლებიც წარმოადგენენ პატარა ზომის ფაილებს, რომლებიც ინახება თქვენ კომპიუტერში თქვენივე სამუშაო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.

  ეს გვერდი ასახავს იმ ინფორმაციას რომლის შეგროვებაც ხდება, როგორ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას Flatfy პლატფორმაზე და რატომ გვჭირდება ქუქების რეჟიმში შენახული ინფორმაციის შენახვა მომხმარებელთა საყოველთაო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. ჩვენ ასევე აგიხსნით, თუ როგორ უნდა შეინახოთ ქუქი ფაილები იმგვარად, რომ არ მოხდეს საიტის სხვა ფუნქციების ან საიტის ფუნქციონირების ხელშეშლა.

  For more general information on cookies good starting point may be the Wikipedia-ს გვერდი HTTP ქუქებზე.

  გარდა ამისა, თქვენ შესაძლოა ეწვიოთ www.aboutcookies.org, რომელიც შეიცავს სრულყოფილ ინფორმაციას გავაკეთოთ აღნიშნული სხვადასხვა ტიპის დესკტოპის ბრაუზერის შემთხვევაში.
 2. როგორ ვიყენებთ ქუქებს Flatfy-ზე

  ჩვენ ვიყენებთ ქუქებს ქვემოთ მოცემული მიზნებიდან გამომდინარე. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევებში არ არსებობს ქუქების ფუნქციების შეწყვეტის ხარისხიანი მექანიზმი რომელიც არ გამოიწვევს საიტის ფუნქციონალის და საიტის შემადგენელი ნაწილების ფუნქციონირების შეწყვეტას.

  რეკომენდირებულია ყველა ქუქების შენახვა იმ შემთხვევაში თუ გსურთ მიიღოთ სერვისი.
 3. ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქები

  არსებობს ორი ტიპის ქუქი ფაილები:

  1. მუდმივი ქუქები რჩება მომხმარებლის მოწყობილობაში ქუქებისთვის დამახასიათებელი პერიოდის განმავლობაში. ისინი აქტიურდებიან მაშინ როდესაც მომხმარებელი ეწვევა ვებსაიტს რომელმაც შექმნა კონკრეტული ქუქი ფაილი.

  2. სესიის ქუქები არის დროებითი. ვებგვერდის ოპერატორს აძლევს საშუალებას დააკავშიროს მომხმარებლის მოქმედება ბრაუზერის გამოყენების პერიოდში. ბრაუზერის სესია იწყება მაშინ როდესაც მომხმარებელი გახსნის ბრაუზერის ფანჯარას და სრულდება როდესაც მომხმარებელი დახურავს ფანჯარას. მაშინ როდესაც მომხმარებელი დახურავს ფანჯარას სესიის ქუქები მომენტალურად წაიშლება.
  CookiePurposePersistent or Session
  _gaარეგისტრირებს უნიკალური მომხმარებლის ID-ს, რომელიც გამოიყენება სტატისტიკის გენერირებისვის იმის შესახებ თუ როგორ იყენებს მომხმარებელი საიტს.მუდმივი. 2 წლამდე
  ads/ga-audiencesარეგისტრირებს უნიკალური მომხმარებლის ID-ს, რომელიც გამოიყენება სტატისტიკის გენერირებისვის იმის შესახებ თუ როგორ იყენებს მომხმარებელი საიტს.შეუნახავი ქუქები
  collectგამოიყენება დივაისის და მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის Google Analytics-ისთვის გასაგზავნად. ახდენს მომხმარებლის თრექინგს დივაისის და მარკეტინგის წყაროების მეშვეობითშეუნახავი ქუქები
  frგამოყენებულია Facebook-ის მიერ პრომოუტირებადი პროდუქტების მისაწოდებლად, მაგალითად, როგორიცაა მესამე მხარე რეკლამის მომწოდებლების მიერ რეალურ დროში გაკეთებული შეთავაზებებიმუდმივი. 3 თვემდე
  Iგამოიყენება ინფორმაციის შესაგროვებლად მომხმარებელზე, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და ა.შ.მუდმივი. 10 წლამდე
  trFacebook-ის მთავარი რეკლამირების ქუქი ფაილი გამოიყენება რეკლამის მომხმარებლამდე მიწოდების გაუმჯობესებისთვის და შეფასებისთვისშეუნახავი ქუქები
  webvisor/<id>აღნიშნული ფაილი ქსელის ანალიტიკისთვის არის განკუთვნილი და მოიცავს უნიკალურ იდენტიფიკატორს რომელიც განაწილებულია თითოეულ ბრაუზერზე ვებ გვერდთან მომხმარებლის ინტერაქციის მოკვლევისთვისშეუნახავი ქუქები
  yandexuidაღნიშნული ფაილი ქსელის ანალიტიკისთვის არის განკუთვნილი და მოიცავს უნიკალურ იდენტიფიკატორს რომელიც განაწილებულია თითოეულ ბრაუზერზე ვებ გვერდთან მომხმარებლის ინტერაქციის მოკვლევისთვისმუდმივი. 10 წლამდე
  ym_isadგამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშეუნახავი ქუქები
  _ym_metrika_enabledგამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშეუნახავი ქუქები
  _ym_metrika_enabled_<id>გამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშეუნახავი ქუქები
  _ym_mp2_substs_<id>გამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშეუნახავი ქუქები
  ym_retryReqsგამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშენახვის პირობები გადაწყდება მესამე მხარე ქუქების მომწოდებელის მიერ
  _ym_uidგამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვამუდმივი. 2 წლამდე
  _ym_visorc_<id>გამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშეუნახავი ქუქები
  _ym_<id>_lastHitგამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშენახვის პირობები გადაწყდება მესამე მხარე ქუქების მომწოდებელის მიერ
  _ym35614660_reqNumგამოიყენება ვიზიტორის ინფორმაციის შესაგროვებლად, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშენახვის პირობები გადაწყდება მესამე მხარე ქუქების მომწოდებელის მიერ
  AMP_TOKENგამოყენებულია Google Analytics-ის მიერ. მოიცავს ტოკენებს რომელიც საშუალებას იძლევა მიიღოთ კლიენტის ID მონაცემი AMP სერვისიდან. სხვა შესაძლო მოცემულობებია: ფუნქციის დეაქტივაცია, მოთხოვნის აქტივაცია ან კლიენტის ID მონაცემების АMP სერვისიდან მიღების შეჩერებაშეუნახავი ქუქები
  experimentIdგამოიყენება Google Analytics-ის მიერ როდესაც ხდება საიტის რამოდენიმე გვერდზე ექსპერიმენტების ჩატარება. პარამეტრები აზუსტებენ ექსპერიმენტალურ ID-ს რომელშიც მომხმარებელი იღებს მონაწილეობასმუდმივი. 6 დღემდე
  TS#აღნიშნული ფაილი ქსელის ანალიტიკისთვის არის განკუთვნილი და მოიცავს უნიკალურ იდენტიფიკატორს რომელიც განაწილებულია თითოეულ ბრაუზერზე ვებ გვერდთან მომხმარებლის ინტერაქციის მოკვლევისთვისშეუნახავი ქუქები
  ads/user-lists/#გამოყენებულია Google Adwords-ის მიერ რემარკეტინგის მიზნებისთვის მომხმარებლების სიის მისაღებადშეუნახავი ქუქები
  cარეგისტრირებს მომხმარებლის ერთიან მონაცემებს, როგორიცაა IP მისამართი, გეოგრაფიული მდებარეობა, საიტების სია რომელსაც ეწვია მომხმარებელი და რეკლამების ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის იმ რეკლამების სიას რომელსაც დააკლიკა მომხმარებელმა იმ ვებსაიტებზე რომლებიც ასევე იყენებენ რეკლამების იგივე ტრაფიკს შეუნახავი ქუქები
  DSIDგამოიყენება Google DoubleClick-ის მიერ ხელახალი სამიზნე ჯგუფის შესაქმნელად, ოპტიმიზაციისთვის, რეპორტინგისთვის და ონლაინ რეკლამირების განაწილებისთვისშეუნახავი ქუქები
  idარეგისტრირებს უნიკალურ იდენტიფიკატორს, რომელიც იძლევა მრავალჯერ შემოსული მომხმარებლის მოწყობილობის იდენტიფიცირების საშუალებას. ID გამოიყენება გამიზნული რეკლამირებისთვისმუდმივი. 1 წლამდე
  IDEგამოიყენება Google DoubleClick-ის მიერ ვებსაიტის მომხმარებლების აქტივობის შესახებ რეპორტების რეგისტრაციისთვის და გაგზავნისთვის ან რეკლამის ეფექტურობის განსასაზღვრად და მომხმარებლისთვის გამიზნული რეკლამის მისაწოდებლადმუდმივი. 1 წლამდე
  put_#არეგისტრირებს მომხმარებლის ერთიან მონაცემებს, როგორიცაა IP მისამართი, გეოგრაფიული მდებარეობა, საიტების სია რომელსაც ეწვია მომხმარებელი და რეკლამების ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის იმ რეკლამების სიას რომელსაც დააკლიკა მომხმარებელმა იმ ვებსაიტებზე რომლებიც ასევე იყენებენ რეკლამების იგივე ტრაფიკს მუდმივი. 30 დღემდე
  remixlangგამოიყენება vk.com-ის მიერ ონლაინ რეკლამირების რე-თარგეთინგისთვის, ოპტიმიზაციისთვის, რეპორტინგისთვის და შემდგომში განაწილებისთვისმუდმივი. 1 წლამდე
  rpbარეგისტრირებს მომხმარებლის ერთიან მონაცემებს, როგორიცაა IP მისამართი, გეოგრაფიული მდებარეობა, საიტების სია რომელსაც ეწვია მომხმარებელი და რეკლამების ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის იმ რეკლამების სიას რომელსაც დააკლიკა მომხმარებელმა იმ ვებსაიტებზე რომლებიც ასევე იყენებენ რეკლამების იგივე ტრაფიკს მუდმივი. 30 დღემდე
  rpxარეგისტრირებს მომხმარებლის ერთიან მონაცემებს, როგორიცაა IP მისამართი, გეოგრაფიული მდებარეობა, საიტების სია რომელსაც ეწვია მომხმარებელი და რეკლამების ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის იმ რეკლამების სიას რომელსაც დააკლიკა მომხმარებელმა იმ ვებსაიტებზე რომლებიც ასევე იყენებენ რეკლამების იგივე ტრაფიკს მუდმივი. 30 დღემდე
  rtrgარეგისტრირებს მომხმარებლის ერთიან მონაცემებს, როგორიცაა IP მისამართი, გეოგრაფიული მდებარეობა, საიტების სია რომელსაც ეწვია მომხმარებელი და რეკლამების ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის იმ რეკლამების სიას რომელსაც დააკლიკა მომხმარებელმა იმ ვებსაიტებზე რომლებიც ასევე იყენებენ რეკლამების იგივე ტრაფიკს შეუნახავი ქუქები
  tap.phpარეგისტრირებს მომხმარებლის ერთიან მონაცემებს, როგორიცაა IP მისამართი, გეოგრაფიული მდებარეობა, საიტების სია რომელსაც ეწვია მომხმარებელი და რეკლამების ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის იმ რეკლამების სიას რომელსაც დააკლიკა მომხმარებელმა იმ ვებსაიტებზე რომლებიც ასევე იყენებენ რეკლამების იგივე ტრაფიკს შეუნახავი ქუქები
  test_cookieგამოიყენება იუზერის ბრაუზერის ქუქების ფუნქციის გამოყენების შესამოწმებლადშეუნახავი ქუქები
  google_experiment_modგამოიყენება გვერდის დისპლეის შესარჩევად როდესაც Google Analytics სერვისის მიერ ხდება ექსპერიმენტების ჩატარება მუდმივი განუსაზღვრელი ვადით (ადგილობრივად შენახვისას)
  google_pub_configგამოიყენება გვერდის დისპლეის შესარჩევად როდესაც Google Analytics სერვისის მიერ ხდება ექსპერიმენტების ჩატარება მუდმივი განუსაზღვრელი ვადით (ადგილობრივად შენახვისას)
  NIDგამოიყენება Google Inc.-ის მიერ მომხმარებლის პარამეტრების და პრეფერენსების შესახებ ინფორმაციის მისაღებადმუდმივი. 6 თვემდე
  APISIDგამოყენებულია Google Inc. მიერ მომხმარებლის პრეფერენსების შესანახად ასევე Google Mapsსთვის ინფორმაციის შესანახადშეუნახავი ქუქები
  SAPISIDგამოყენებულია Google Inc. მიერ მომხმარებლის პრეფერენსების შესანახად ასევე Google Mapsსთვის ინფორმაციის შესანახადშეუნახავი ქუქები
  Sუსაფრთხოების ქუქები გამოიყენებაიმ მიზნით რომ არ მოხდეს მომხმარებლის ინფორმაციის თაღლითური გამოყენება და დაცულ იქნეს მომხმარებლის ინფორმაცია არაავტორიზებული წვდომისგანშეუნახავი ქუქები
  SIDCCუსაფრთხოების ქუქები გამოიყენებაიმ მიზნით რომ არ მოხდეს მომხმარებლის ინფორმაციის თაღლითური გამოყენება და დაცულ იქნეს მომხმარებლის ინფორმაცია არაავტორიზებული წვდომისგანშეუნახავი ქუქები
  SIDუსაფრთხოების ქუქები გამოიყენებაიმ მიზნით რომ არ მოხდეს მომხმარებლის ინფორმაციის თაღლითური გამოყენება და დაცულ იქნეს მომხმარებლის ინფორმაცია არაავტორიზებული წვდომისგანშეუნახავი ქუქები
  1P_JARგამოყენებულია Google Inc.-ს მიერ მომხმარელების და სამიზნე მომხმარებლების ჯგუფის შესაგროვებლად რეკლამებისთვისმუდმივი. 1 კვირამდე
  HSIDუსაფრთხოების ქუქები გამოიყენებაიმ მიზნით რომ არ მოხდეს მომხმარებლის ინფორმაციის თაღლითური გამოყენება და დაცულ იქნეს მომხმარებლის ინფორმაცია არაავტორიზებული წვდომისგანშეუნახავი ქუქები
  uuidგამოიყენება Google Analytics-ის მიერ. ავტონომიურად ახდენს მომხმარებლის, დივაისის და ბრაუზერის იდენტიფიკაციას.მუდმივი. 2 წლამდე
  _gatგამოიყენება Google Analytics-ის მიერ ინფორმაციის გაცვლის რეითის შესაბამისობის შესასწორებლადშეუნახავი ქუქები
  _ym_<id>_lsidგამოიყენება ინფორმაციის შესაგროვებლად მომხმარებელზე, ვებსაიტზე მისი ქცევის შესაფასებლად, ასევე მისი ქცევის თარგეთინგისთვის და სხვაშენახვის პირობები გადაწყდება მესამე მხარე ქუქების მომწოდებელის მიერ
  yabs-sidაღნიშნული ფაილი ქსელის ანალიტიკისთვის არის განკუთვნილი და მოიცავს უნიკალურ იდენტიფიკატორს რომელიც განაწილებულია თითოეულ ბრაუზერზე ვებ გვერდთან მომხმარებლის ინტერაქციის მოკვლევისთვის.შეუნახავი ქუქები
  ypაღნიშნული ფაილი ქსელის ანალიტიკისთვის არის განკუთვნილი და მოიცავს უნიკალურ იდენტიფიკატორს რომელიც განაწილებულია თითოეულ ბრაუზერზე ვებ გვერდთან მომხმარებლის ინტერაქციის მოკვლევისთვის.მუდმივი. 10 წლამდე
  _gidგამოიყენება Google Analytics-ის მიერ მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნითშეუნახავი ქუქები
  gidარეგისტრირებს უნიკალურ მომხმარებლის ID-ს, რომელიც გამოიყენება სტატისტიკის გენერირებისთვის იმის შესახებ თუ როგორ იყენებს მომხმარებელი საიტსშეუნახავი ქუქები
  xsშეიცავს მომხმარებლის სესიის ნომერსშეუნახავი ქუქები ან შენახული ქუქები (ერთ თვემდე)
  wdშეიცავს ინფორმაციას ბრაუზერის ფანჯრის რეზოლუციასთან დაკავშირებითშეუნახავი ქუქები
  sbსაშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ღილაკები "გამოგვიწერეთ ფეისბუქზე" და "ლაიქი", შეაგროვოთ ენის პარამეტრები და გააზიაროთ გვერდიმუდმივი. 90 დღემდე
  preferenceმომხმარებლის ჩატის სტატუსიშეუნახავი ქუქები
  plგამოიყენება დივაისზე ან ბრაუზერზე ინფორმაციის შესანახად იმ შემთხვევაში თუ ჩართვა მოხდა Facebook პლატფორმის მეშვეობითშეუნახავი ქუქები
  khaosარეგისტრირებს მომხმარებლის ერთიან მონაცემებს, როგორიცაა IP მისამართი, გეოგრაფიული მდებარეობა, საიტების სია რომელსაც ეწვია მომხმარებელი და რეკლამების ბაზის ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის იმ რეკლამების სიას რომელსაც დააკლიკა მომხმარებელმა იმ ვებსაიტებზე რომლებიც ასევე იყენებენ რეკლამების იგივე ტრაფიკს მუდმივი. 1 წლამდე
  dprუფლებას გაძლევთ აკონტროლოთ ღილაკები "გამოგვიწერეთ ფეისბუქზე" და "მოწონება"შეუნახავი ქუქები
  datrშეიცავს ბრაუზერის იდენტიფიკატორსმუდმივი. 2 წლამდე
  c_userშეიცავს მომხმარებლის Facebook-ის მისამართსშეუნახავი ქუქები ან შენახული ქუქები (ერთ თვემდე)
  actშეიცავს დროის ნიშნულებს და მომხმარებლის ქმედებების რაოდენობასშეუნახავი ქუქები
 4. მესამე მხარის მოწოდებული ქუქი ფაილები

  შესაძლოა თქვენ შენიშნოთ რომ ჩვენი ვებგვერდის ნაწილებზე ჩვენ ვიყენებს ქუქებს რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს Flatfy-სთან. როდესაც თქვენ ეწვევით ვებგვერდს სადაც მოთავსებულია მესამე მხარის მიერ მოწოდებული კონტენტი, შესაძლოა ამ შემთხვევაში თქვენს ბრაუზერში განთავსდეს მესამე მხარის მიერ მოწოდებული ქუქები. Flatfy არ აკონტროლებს ამგვარი ქუქი ფაილების კონტენტს და არ აქვს წვდომა იმ სისტემაზე რომლის მიხედვით მუშაობს ქუქი ფაილები, რადგან პირდაპირი წვდომა მსგავს ფაილებზე ხდება ასეთი მესამე მხარეების მიერ. გთხოვთ შეამოწმოთ მესამე მხარის ვებგვერდები დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 5. ქუქების გამორთვა

  თქვენ შეგიძლიათ ქუქების ფუნქციის შეწყვეტა თქვენი ბრაუზერიდან შესაბამისი ფუნქციების ცვლილებით (გთხოვთ იხილოთ თქვენი ბრაუზერის დახმარების განყოფილება). გთხოვთ ასევე გაითვალისწინოთ რომ ქუქების ფუნქციის შეწყვეტა მოქმედებს ამ ვებ გვერდის და სხვა ვებგვერდების სრულ ფუნქციონირებაზე. ქუქების ფუნქციების შეწყვეტა შედეგად გამოიწვევს საიტის გარკვეული ფუნქციების და ნაწილების ფუნქციონირების შეწყვეტას. შესაბამისად, რეკომენდირებულია არ შეწყვიტოთ ქუქების ფუნქციები.
 6. მომხმარებლის შეთანხმება

  ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით თქვენ მოწყობილობაში ქუქი-ფაილების განთავსებას. თუ თქვენ აირჩევთ ჩვენი ქუქი-ფაილების არ-მიღებას, ჩვენ ვერ ვუზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი გამოცდილება იქნება ისეთი სრულყოფილი, როგორიც ის იქნებოდა სხვა შემთხვევაში.
 7. მეტი ინფორმაცია

  ვიმედოვნებთ რომ ამჯერად თქვენთვის ყველაფერი ნათელია, ხოლო თუ არის ისეთი საკითხი რაშიც არ ხართ დარწმუნებული გჭირდებათ თუ არა, ზოგადად უსაფრთხოა ქუქების ბრაუზერში დატოვება იმ შემთხვევაში ისინი არ მოდიან წინააღმდეგობაში საიტის რომელიმე ფუნქციასთან. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ საჭიროებთ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს მიერ მითითებული საკონტაქტო მეთოდების მეშვეობით.
 8. ამ პოლიტიკის ცვლილებები და განახლებები

  წინამდებარე ქუქების პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე. ჩვენ შევეცდებით მომხმარებლების ინფორმირებას წინამდებარე ქუქების პოლიტიკაში შესული ცვლილებების შესახებ, თუმცა ჩვენ რეკომენდაციას გიწევთ პერიოდულად გადაამოწმოთ ქუქების პოლიტიკა. ვებ გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ქუქების პოლიტიკის გავრცელებას.
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!